HELSENORGE

Øre-nese-hals dagenhet, Tromsø

Dagenheten følger opp polikliniske pasienter som går til behandling for kreft i øre-nese-hals-området (ØNH). Vi gir cellegift (cytostatika) og følger opp strålebehandling. Andre typer dagbehandling og oppfølging av ØNH-pasienter kan også gjøres her, og planlagte innskrivinger av pasienter til sengeposten.
Henviser sender elektronisk henvisning til fagområdet øre-nese-hals.
Fant du det du lette etter?