HELSENORGE

Nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye sengepost, Tromsø

Sengeposten har 27 senger og ivaretar pasienter som har behov for innleggelse i forbindelse med døgnbehandling, enten etter planlagte operasjoner eller i forbindelse med øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp). Enheten ivaretar pasientbehandling innenfor nevrokirurgi, øye og øre-nese-hals området.


Fant du det du lette etter?