HELSENORGE

Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelinga

Avdelinga utreder og behandler pasienter innen nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye og har døgn, dag og poliklinisk drift. Virksomheten består både av planlagt kirurgi men også av en god del ø-hjelp som ofte innbefatter kirurgi. Se "underliggende enheter" for kontaktinformasjon til de ulike seksjonene.

Fant du det du lette etter?