HELSENORGE

Nevropsykologisk laboratorium, Tromsø

En nevropsykologisk undersøkelse er en omfattende funksjonskartlegging av sensoriske- og motoriske funksjoner, oppmerksomhet og konsentrasjon, språkfunksjoner, spatiale funksjoner (romoppfatning), hukommelsesfunksjoner og evne til innlæring, evne til abstraksjon, resonnering og problemløsning, og eksekutive funksjoner (evne til å strukturere, planlegge, igangsette og kontrollere sammensatte handlinger). Åpningstid: 08-15.30
Fant du det du lette etter?