Områdegeriatri, Nord-Troms

Områdegeriatrisk tjeneste Nord-Troms på Storslett er en spesialisthelsetjeneste, underlagt Medisinsk klinikk ved UNN. Tjenesten gir tilbud om rehabilitering og tverrfaglig opptrening etter funksjonstap. Det tverrfaglige teamet består av lege, ergoterapeut, sykepleier i geriatri, fysioterapeut og logoped. Avdelingen har 6 døgnplasser.

Les mer om Områdegeriatri, Nord-Troms

Områdegeriatri, Nord-Troms

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Denne modellen følges ved områdegeriatrien i Nord-Troms.

Inntaksområdet er i hovedsak Nord-Troms. For øvrige deler av Troms og Finnmark gjelder tilbudet primært innenfor afasi. Henvisninger skal komme fra leger på UNN, andre sykehus eller fastleger.

Områdegeriatrisk tjeneste Nord-Troms driver utadrettet virksomhet innen områdegeriatri, slag og afasi. Ved ambulering til kommunene i Nord-Troms tilbyr vi veiledning og oppfølging for pasient, pårørende og helsepersonell.

Kontaktinformasjon

Telefon
77 58 81 24
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, Storslett
Besøksadresse
Sonjatunveien 21(Kart)
Telefon
Dialyse tlf: 77 58 81 79
Røntgen tlf: 950 23 545
Fødestua tlf: 77 58 81 26 / 77 58 81 27
OGT-NT tlf: 77 58 81 23
Sykestua tlf: 77 58 81 23
Hudpolikllinikk tlf: 77 58 81 78 / 404 23 828
I-bedrift tlf 77 58 81 96 / 456 30 067
Aina Karoline Hagen DMS leder tlf: 91845654
E-post

Praktisk informasjon

Adkomst

​Sonjatun ligger rundt 500 meter opp Reisadalveien, fra avkjøringa fra E6 gjennom Storslett. 

Internett

​Det er fri tilgang til trådløst internett på Sonjatun. Nettverket heter «NordMobil»

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende utenfor hovedinngangen.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)