Områdegeriatri, Nord-Troms

Områdegeriatrisk tjeneste Nord-Troms på Storslett er en spesialisthelsetjeneste, underlagt Medisinsk klinikk ved UNN. Tjenesten gir tilbud om rehabilitering og tverrfaglig opptrening etter funksjonstap. Det tverrfaglige teamet består av lege, ergoterapeut, sykepleier i geriatri, fysioterapeut og logoped. Avdelingen har 6 døgnplasser.

Les mer om Områdegeriatri, Nord-Troms

Områdegeriatri, Nord-Troms

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Denne modellen følges ved områdegeriatrien i Nord-Troms.

Inntaksområdet er i hovedsak Nord-Troms. For øvrige deler av Troms og Finnmark gjelder tilbudet primært innenfor afasi. Henvisninger skal komme fra leger på UNN, andre sykehus eller fastleger.

Områdegeriatrisk tjeneste Nord-Troms driver utadrettet virksomhet innen områdegeriatri, slag og afasi. Ved ambulering til kommunene i Nord-Troms tilbyr vi veiledning og oppfølging for pasient, pårørende og helsepersonell.

Kontaktinformasjon

Telefon
77 58 81 24
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, Storslett
Besøksadresse
Sonjatunveien 21(Kart)
Telefon
Dialyse tlf: 77 58 81 79
Røntgen tlf: 95 02 35 45
Fødestua tlf: 77 58 81 26 / 77 58 81 27
OGT-NT tlf: 77 58 81 23
Sykestua tlf: 77 58 81 23
Hudpolikllinikk tlf: 77 58 81 78 / 40 42 38 28
I-bedrift tlf 77 58 81 96 / 45 63 00 67
E-post

Praktisk informasjon

Adkomst

​Sonjatun ligger rundt 500 meter opp Reisadalveien, fra avkjøringa fra E6 gjennom Storslett. 

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Det er fri tilgang til trådløst internett på Sonjatun. Nettverket heter «NordMobil»

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende utenfor hovedinngangen.

Fant du det du lette etter?