HELSENORGE

Områdegeriatri, Nord-Troms

Områdegeriatrisk tjeneste Nord-Troms på Storslett er en spesialisthelsetjeneste, underlagt Medisinsk klinikk ved UNN. Tjenesten gir tilbud om rehabilitering og tverrfaglig opptrening etter funksjonstap. Det tverrfaglige teamet består av lege, ergoterapeut, sykepleier i geriatri, fysioterapeut og logoped. Avdelingen har 6 døgnplasser.

Fant du det du lette etter?