HELSENORGE

Medisinsk sengepost B, Harstad

Medisinsk B er en heldøgns sengepost med totalt 16 sengeplasser. Posten er delt i tre team: gastroteam, hjerteteam og hematologi-/onkologiteam.

Fant du det du lette etter?