HELSENORGE

Medisinsk avdeling, Harstad

Medisinsk avdeling i Harstad er en generell indremedisinsk avdeling med breddekompetanse i hele det indremedisinske fagfeltet. 

Besøkstider finner du under "Underliggende enheter".
Fant du det du lette etter?