HELSENORGE

Medisinsk avdeling, Harstad

Medisinsk avdeling i Harstad er en generell indremedisinsk avdeling med breddekompetanse i hele det indremedisinske fagfeltet. Det er ansatt omtrent 130 personer fordelt på overleger, LIS og turnusleger, sykepleiere, helsefagsarbeidere og kontorpersonale.
Fant du det du lette etter?