HELSENORGE

Nyreerstattende behandling - enhet, Tromsø

Enheten gir behandling og oppfølging til pasienter som har behov for hemodialyse, peritonealdialyse (posedialyse), plasmaferese og pasienter som utredes i forkant av nyretransplantasjon.


Vi driver opplæring av pasienter som skal gjøre dialysebehandlingen sin hjemme og helsepersonell som skal utføre assistert dialysebehandling.Fant du det du lette etter?