HELSENORGE

Urologi, endokrin og plastikkirurgi, Tromsø

Avdelingen har 3 separate kirurgiske fagfelt, og et bredt pasientspekter. I tillegg ivaretar Sengepostseksjonen også gynekologiske pasienter. Avdelingens hovedoppgaver er: Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende samt utdanning av helsepersonell og forskning. De overordnede verdiene i UNN – Respekt – Åpenhet - Trygghet og Omsorg vektlegges i det vårt daglige arbeidet.

Fant du det du lette etter?