HELSENORGE

Poliklinikk for kvinnehelse og kirurgi, Tromsø

Poliklinikk for kvinnehelse og kirurgi (tidligere gynekologisk poliklinikk) mottar pasienter til generell gynekologisk vurdering, kontroll og behandling. Vi gir også urologiske og gastrokirurgiske vurderinger, kontroll, og behandling ved godartede tilstander, og utredning for urininkontinens hos kvinner. Poliklinikken har en dagenhet med fire senger for kvinner som begjærer svangerskapsavbrudd innen utgangen av 12. svangerskapsuke/medisinske svangerskapsavbrudd.
Fant du det du lette etter?