HELSENORGE

Kreftpoliklinikken, Tromsø

I Kreftpoliklinikken har pasienten i ett og samme besøk ved UNN mulighet for å møte kirurg, gynekologisk onkolog (kreftlege), generell onkolog og kreftsykepleiere. Kreftpoliklinikken gir behandlingstilbud til pasientene med både kurativt (helbredende) og palliativt (lindrende) siktemål.
Fant du det du lette etter?