Fødestua, Sonjatun

Avdelingens drift baserer seg på Sonjatun-modellen som ivaretar en totalfunksjon for jordmortjeneste både i og utenfor institusjon. Dette innebærer kommunejordmortjeneste, bistand ved fødsel og oppfølging i barseltiden, polikliniske kontroller, ledsagerfunksjon, kvinnehelse og prevensjonsveiledning.

Les mer om Fødestua, Sonjatun

Fødestua, Sonjatun

Sonjatun Fødestue dekker de fire Nord-Troms kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy med døgnkontinuerlig vaktberedskap. Friske kvinner som ønsker det, og som har et normalt svangerskap kan føde på fødestua. Og de som føder i Tromsø tilbys barselopphold her.


Jordmor har kontordag i kommunene, tirsdager i Nordreisa, onsdager i partallsuker i Kvænangen, onsdager i oddetallsuker i Kåfjord og torsdager på Skjervøy. Jordmorkontroller og kvinnehelse tilbys også andre dager på fødestua.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Sonjatunveien 21

Vi har ikke fast besøkstid eller hvilketid. 
Telefon
Fødestue 77 58 81 26 (døgnbemannet)
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, Storslett
Besøksadresse
Sonjatunveien 21(Kart)
Telefon
Dialyse tlf: 77 58 81 79
Røntgen tlf: 950 23 545
Fødestua tlf: 77 58 81 26 / 77 58 81 27
OGT-NT tlf: 77 58 81 23
Sykestua tlf: 77 58 81 23
Hudpolikllinikk tlf: 77 58 81 78 / 404 23 828
I-bedrift tlf 77 58 81 96 / 456 30 067
Aina Karoline Hagen DMS leder tlf: 91845654
E-post

Praktisk informasjon

Adkomst

​Sonjatun ligger rundt 500 meter opp Reisadalveien, fra avkjøringa fra E6 gjennom Storslett. 

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Det er fri tilgang til trådløst internett på Sonjatun. Nettverket heter «NordMobil»

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende utenfor hovedinngangen.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)