HELSENORGE

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost, Tromsø

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost har 19 senger, i tillegg til at vi bruker pasienthotellet. På sengeposten møter du dedikerte leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere, fysioterapeuter og sekretærer. I tillegg har vi jevnlig sykepleierstudenter, legestudenter og farmasistudenter som har sin praksis her.

Fant du det du lette etter?