HELSENORGE

Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Tromsø

Vi har ansvar for medisinsk-teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell som er plassert i hjemmet hos pasienter. Enheten i Tromsø har ansvar for kommunene fra Finnmarksgrensa i nord til Salangen i sør.

Fant du det du lette etter?