Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Tromsø

Vi har ansvar for medisinsk-teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell som er plassert i hjemmet hos pasienter. Enheten i Tromsø har ansvar for kommunene fra Finnmarksgrensa i nord til Salangen i sør.

Les mer om avdelingen samt rutiner i forbindelse med koronavirus

Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Tromsø

Rutiner i forbindelse med koronavirus

Seksjonen har normal arbeidstid men har døgnvakt på telefon dersom det oppstår problemer eller feil på apparater.

Les mer på www.behandlingshjelpemidler.no

Kommunene seksjonen har ansvar for:
Balsfjord
Bardu
Dyrøy
Karlsøy
Kvænangen
Kåfjord
Lyngen
Målselv
Nordreisa
Senja
Skjervøy
Storfjord
Sørreisa
Tromsø

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Ringveien 102, 9018 Tromsø
Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefon
77 66 99 33
mandag - fredag 08.00-15.30
Døgnvakt ved feil på utstyr utenom arbeidstid
E-post
Postadresse
UNN Tromsø
Behandlingshjelpemidler
9038 Tromsø 
Fant du det du lette etter?