Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Tromsø

Vi har ansvar for medisinsk-teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell som er plassert i hjemmet hos pasienter. Enheten i Tromsø har ansvar for kommunene fra Finnmarksgrensa i nord til Salangen i sør.

Les mer om Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Tromsø

Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Tromsø

Seksjonen har normal arbeidstid men har døgnvakt på telefon dersom det oppstår problemer eller feil på apparater.

Les mer på www.behandlingshjelpemidler.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Ringveien 102, 9018 Tromsø
Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefon
77 66 99 33
mandag - fredag 08.00-15.30
Døgnvakt ved feil på utstyr utenom arbeidstid
E-post
Postadresse
UNN Tromsø
Behandlingshjelpemidler
9038 Tromsø 
Fant du det du lette etter?