Diagnostisk klinikk

Diagnostisk klinikk i UNN HF utfører medisinske laboratorietjenester, samt radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser for primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg utfører klinikken medisinske og medisinsktekniske tjenester.

Les mer om Diagnostisk klinikk

Diagnostisk klinikk

Klinikken har felles kjernefasiliteter/teknologiplattform med øvrige klinikker ved UNN og UIT Norges Arktiske universitet. 

Strålevernkoordinator
Strålevernkoordinator skal arbeide for at UNN HF oppfyller kravene til helse, miljø og sikkerhet slik de er fastsatt i strålevernlovgivningen.

Blant flere funksjoner som tillegges strålevernkoordinator kan følgende nevnes: 

Være ressurs og rådgiver i strålevernspørsmål og sikre at retningslinjer og verneutstyr er tilgjengelig, slik at arbeidet kan utføres etter gjeldende anbefalinger. Drive veiledning og undervisning av personell, samt vurdere konsekvenser av uhell og avvik.

Strålevernkoordinator ved UNN er Jon Behring, telefon 776 26986. E-post: jon.behring@unn.no

Klinikksjef: Kate Myräng

Kontakt

Telefon
Klinikksjef Kate Myräng: 99260150
E-post
Postadresse
UNN Tromsø
Diagnostisk klinikk
9038 Tromsø 
Besøksadresser og praktisk informasjon

Angiografi, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/angiografi-tromsoAngiografi, TromsøAAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjonEMPTY
Blodprøvehttps://unn.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve[{"Title":"Tromsø","Department":"Blodprøvetaking Tromsø|55b53420-dd3f-4479-a36e-a02333f18118","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787"},{"Title":"Harstad","TitleExtension":" - Harstad","Department":"Blodprøvetaking, Harstad|5feaf604-7a46-49b8-850c-87d175ffc2ea","Locations":"UNN Harstad|715398a0-91b6-4382-bbb5-013b4b9621bf","LocationQueryString":"?sted=harstad","FNSPOrganizationNumber":"974795639"},{"Title":"Narvik","TitleExtension":" - Narvik","Department":"Blodprøvetaking, Narvik|5c17ebad-c9f0-478c-aa55-f0ff27712051","Locations":"UNN Narvik|263da6f7-46ea-4b05-8c1b-91db5d35a689","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795396"}]
Brystkrefthttps://unn.no/behandlinger/brystkreftBrystkreftBČižžeborasdávdaBrystkreftBrystkreftBrystkreftEMPTY
CT av hjertethttps://unn.no/behandlinger/ct-av-hjertetCT av hjertetCCT av hjertetCT av hjertetCT av hjertetCT av hjertet[{"Title":"Tromsø","Department":"CT og konvensjonell røntgen, Tromsø|289bc4f1-1c0f-4e6d-9820-5620caad70ac","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787;993515337"}]
CT-undersøkelsehttps://unn.no/behandlinger/ct-undersokelseCT-undersøkelseCCTCTCTCT[{"Title":"Tromsø","Department":"CT og konvensjonell røntgen, Tromsø|289bc4f1-1c0f-4e6d-9820-5620caad70ac","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787;993515337"},{"Title":"Harstad","Department":"Røntgenseksjonen Harstad|9e0919f5-29b2-4b34-ac0b-4ce7e1d54803","Locations":"UNN Harstad|715398a0-91b6-4382-bbb5-013b4b9621bf","TitleExtension":" - Harstad","LocationQueryString":"?sted=harstad","FNSPOrganizationNumber":"974795639;993515361;993515337"},{"Title":"Narvik","Department":"Røntgenseksjon Narvik|0b602235-e69c-478d-b04b-8d3ab96a6cda","Locations":"UNN Narvik|263da6f7-46ea-4b05-8c1b-91db5d35a689","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795396;993515345;993515337"},{"Title":"Finnsnes","Department":"","Locations":"Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms|55ad101c-2697-4cb5-86e9-0303dcbcac4d","TitleExtension":" - Finnsnes","LocationQueryString":"?sted=finnsnes","FNSPOrganizationNumber":null}]
Mammografi, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/mammografi-narvikMammografi, NarvikMMammografiMammografiMammografiMammografiEMPTY
Mammografi, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/mammografi-tromsoMammografi, TromsøMMammografiMammografiMammografiMammografiEMPTY
MR, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/mr-harstadMR, HarstadMMR-undersøkelseMR-undersøkelseMR-undersøkingMR-undersøkelseEMPTY
MR, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/mr-narvikMR, NarvikMMR-undersøkelseMR-undersøkelseMR-undersøkingMR-undersøkelseEMPTY
MR, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/mr-tromsoMR, TromsøMMR-undersøkelseMR-undersøkelseMR-undersøkingMR-undersøkelseEMPTY
Nukleærmedisinsk undersøkelsehttps://unn.no/behandlinger/nukleermedisinsk-undersokelseNukleærmedisinsk undersøkelseNNukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøking (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)EMPTY
PET-undersøkelsehttps://unn.no/behandlinger/pet-undersokelsePET-undersøkelsePPETPETPETPETEMPTY
Påvisning av vaktpostlymfeknute ved brystkrefthttps://unn.no/behandlinger/pavisning-av-vaktpostlymfeknute-ved-brystkreftPåvisning av vaktpostlymfeknute ved brystkreftPBrystkreft - vaktpostlymfeknutemerkingBrystkreft - vaktpostlymfeknutemerkingBrystkreft - vaktpostlymfeknutemerkingBrystkreft - vaktpostlymfeknutemerkingEMPTY
Røntgen av kjeven, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/rontgen-av-kjeven-tromsoRøntgen av kjeven, TromsøRRøntgen kjeve (OPG)Røntgen kjeve (OPG)Røntgen kjeve (OPG)Røntgen kjeve (OPG)EMPTY
Røntgen av lungene, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/rontgen-av-lungene-harstadRøntgen av lungene, HarstadRGeahppáid røntgenRøntgen av lungeneRøntgen av lungeneRøntgen bryst (thorax)EMPTY
Røntgen av lungene, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/rontgen-av-lungene-narvikRøntgen av lungene, NarvikRGeahppáid røntgenRøntgen av lungeneRøntgen av lungeneRøntgen bryst (thorax)EMPTY
Røntgen av lungene, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/rontgen-av-lungene-tromsoRøntgen av lungene, TromsøRGeahppáid røntgenRøntgen av lungeneRøntgen av lungeneRøntgen bryst (thorax)EMPTY
Røntgen av skjelettet, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/rontgen-av-skjelettet-harstadRøntgen av skjelettet, HarstadRDákterikki røntgenRøntgen av skjelettRøntgen av skjelettRøntgen av skjelettEMPTY
Røntgen av skjelettet, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/rontgen-av-skjelettet-narvikRøntgen av skjelettet, NarvikRDákterikki røntgenRøntgen av skjelettRøntgen av skjelettRøntgen av skjelettEMPTY
Røntgen av skjelettet, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/rontgen-av-skjelettet-tromsoRøntgen av skjelettet, TromsøRDákterikki røntgenRøntgen av skjelettRøntgen av skjelettRøntgen av skjelettEMPTY
Røntgenmerking ved mistanke om brystkrefthttps://unn.no/behandlinger/rontgenmerking-ved-mistanke-om-brystkreftRøntgenmerking ved mistanke om brystkreftRBrystkreft - røntgenmerkingBrystkreft - røntgenmerkingRøntgenmerking ved brystkreftBrystkreft - røntgenmerkingEMPTY
Ultralyd av bryst, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/ultralyd-av-bryst-narvikUltralyd av bryst, NarvikUUltralyd av brystUltralyd av brystUltralyd av brystUltralyd av brystEMPTY
Ultralyd av bryst, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/ultralyd-av-bryst-tromsoUltralyd av bryst, TromsøUUltralyd av brystUltralyd av brystUltralyd av brystUltralyd av brystEMPTY
Ultralyd, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/ultralyd-harstadUltralyd, HarstadUUltralydUltralydUltralydUltralydEMPTY
Ultralyd, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/ultralyd-narvikUltralyd, NarvikUUltralydUltralydUltralydUltralydEMPTY
Ultralyd, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/ultralyd-tromsoUltralyd, TromsøUUltralydUltralydUltralydUltralydEMPTY
Vevsprøve fra bryst, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/vevsprove-fra-bryst-narvikVevsprøve fra bryst, NarvikVVevsprøve fra brystVevsprøve fra brystVevsprøve fra brystVevsprøve fra brystEMPTY
Vevsprøve fra bryst, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/vevsprove-fra-bryst-tromsoVevsprøve fra bryst, TromsøVVevsprøve fra brystVevsprøve fra brystVevsprøve fra brystVevsprøve fra brystEMPTY

Klinisk patologihttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/klinisk-patologiKlinisk patologi
Laboratoriemedisin i UNNhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/laboratoriemedisinLaboratoriemedisin i UNN
Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Harstad og Narvikhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/medisinsk-teknikk-og-behandlingshjelpemidler-harstad-og-narvikMedisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Harstad og Narvik
Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/medisinsk-teknikk-og-behandlingshjelpemidler-tromsoMedisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler, Tromsø
PET og nukleærmedisin, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/pet-og-nukleermedisin-tromsoPET og nukleærmedisin, Tromsø
Røntgenavdelingenhttps://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/rontgenavdelingaRøntgenavdelingen

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)