HELSENORGE

Skole for barn og unge (SMI-skolen), Tromsø

SMI-skolen ligger ved Barne- og ungdomsavdelingen (på B5) ved UNN Tromsø. Vi gir skoletilbud til elever som er tilknyttet alle avdelinger på sykehuset; både innlagte, dagpasienter og pårørende. Dette gjelder også førskolebarn med spesielle pedagogiske rettigheter. Vi gir skoletilbud/tilrettelegging til alle skoletrinn; fra grunnskole til og med videregående.

SMI-skolen gir også et skoletilbud til elver tilknyttet Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Voksenpsykiatisk avdeling og rusbehandling og Viken senter i Bardu.

Fant du det du lette etter?