Spiseforstyrrelser: tilbud om konsultasjonstid

Barn og unge

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge gir ukentlig tilbud om faglig konsultasjon for fagpersoner som arbeider med barn og unge med spiseforstyrrelser i Helse-Nord regionen.

Konsultasjonstid spiseforstyrrelser
 
Med fagpersoner i regionen menes i denne sammenheng fortrinnsvis BUP-behandlere innen Helse Nord, men også andre fagpersoner i pasientens behandlingsnettverk kan ta kontakt. 

Aktuelle saker kan for eksempel være problemstillinger behandleren står overfor:

  • kliniske/diagnostiske vurderinger
  • behandlingstiltak
  • spørsmål om behov for innleggelse/nytte
  • spørsmål relatert til behandlingstilbudet
  • andre praktiske spørsmål vedrørende RSS

Sammensetningen av fagpersoner fra RSS ved eksterne konsultasjoner vil variere ut fra behov beskrevet i bestillingen og kapasitet ved seksjonen. Følgende fagspesialiteter er tilknyttet Regionalt senter for spiseforstyrrelser: psykologspesialist, familieterapeut, miljøterapeut, psykiater/overlege, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut, musikkterapeut, nettverkskoordinator.


Praktisk gjennomføring

RSS har fast konsultasjonstid hver torsdag mellom klokken 10:30 – 11:30

Konsultasjonen foregår via Skype for business (S4B), slik at den som etterspør må ha tilgang på slikt utstyr, og ha kompetanse til å benytte dette. Ved mangel av godkjent utstyr kan konsultasjon også tas over vanlig telefon. Konsultasjonen kan også foregå i direkte møte med RSS i våre lokaler, forutsatt at den som søker konsultasjon møter her. 

Innmelding av saker

Saker som ønskes tatt opp må først meldes til nettverkskoordinator på følgende adresse: mariann.sundstrom@unn.no eller på telefon 777 55 753.

Ved første henvendelse, oppgi følgende:

  1. Hvem du er og hvor du henvender deg fra. Kontaktinformasjonen må inneholde e-post og telefonnummer direkte til den som henvender seg
  2. Gi en kort beskrivelse av problemstilling. Ved bruk av e-post, unngå å legge ved pasientopplysninger eller andre opplysninger som kan føre til gjenkjennelse av sak eller person. Ta i betraktning at det er små forhold i vår region
  3. Ønsket dato for konsultasjon
  4. Telefonnummer som kan benyttes under konsultasjonen i tilfelle oppkoblingsproblemer (fortrinnsvis mobil) 
Regionalt senter for spiseforstyrrelser behandler en sak pr gang, og vi vil ta kontakt for å gjøre endelig avtale om tid. Konsultasjonen blir et møte mellom deg/dere som innmeldende instans og den eller de fagpersoner fra RSS som er mest hensiktsmessig i forhold til forespørselen. 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om ordningen, kan du ta kontakt med Mariann Sundström på e-post: Mariann.sundstrom@unn.no eller telefon 777 55753

Konsultasjonstiden er et supplement i vår kontakt med samarbeidende enheter i forbindelse med spiseforstyrrelser hos barn og unge i helseregion nord. 

Vi tar selvfølgelig fortsatt imot henvisninger og telefonhenvendelser vedrørende pasienter.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)