HELSENORGE
Barn og unge

Spiseforstyrrelser: tilbud om konsultasjonstid for fagpersoner

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge gir ukentlig tilbud om konsultasjon for fagpersoner som arbeider med barn og unge med spiseforstyrrelser i Helse-Nord regionen.

Konsultasjonstid spiseforstyrrelser
Med fagpersoner i regionen menes i denne sammenheng fortrinnsvis BUP-behandlere innen Helse Nord, men også andre fagpersoner i pasientens behandlingsnettverk kan ta kontakt. 

Aktuelle saker kan for eksempel være problemstillinger behandleren står overfor:

  • kliniske/diagnostiske vurderinger
  • behandlingstiltak
  • spørsmål om behov for innleggelse/nytte
  • spørsmål relatert til behandlingstilbudet
  • andre praktiske spørsmål vedrørende RSS
​ 

Praktisk gjennomføring

RSS har fast konsultasjonstid hver torsdag mellom klokken 10:30 – 11:30
Konsultasjonen foregår via Teams. Dersom ønskelig kan konsultasjonen tas over vanlig telefon. Konsultasjonen kan også foregå i direkte møte med RSS i våre lokaler, forutsatt at den som søker konsultasjon møter her.

Innmelding av saker fra fagpersoner

Saker som ønskes tatt opp må først meldes til fagutvikler Ingvild Wasmuth Lundblad, e-post: ingvild.lundblad@unn.no
Frist: Senest mandag samme uke som ønsket konsultasjon
Vi har behov for en kort beskrivelse av problemstilling. 

Ved bruk av e-post, unngå å legge ved pasientopplysninger eller andre opplysninger som kan føre til gjenkjennelse av sak eller person. Ta i betraktning at det er små forhold i vår region.​
Ved første henvendelse, oppgi følgende:
  1. ​Hvem du er og hvor du henvender deg fra. Kontaktinformasjonen må inneholde e-post og telefonnummer direkte til den som henvender seg
  2.  Ønsket dato for konsultasjon
  3. Telefonnummer som kan benyttes under konsultasjonen i tilfelle oppkoblingsproblemer (fortrinnsvis mobil) 
Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) vil ta kontakt for å gjøre endelig avtale om tid. Konsultasjonen blir et møte mellom deg/dere som innmeldende instans og den eller de fagpersoner fra RSS som er mest hensiktsmessig i forhold til forespørselen. 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om ordningen, kan du ta kontakt med Ingvild Wasmuth Lundblad, e-post: ingvild.lundblad@unn.no

Konsultasjonstiden er et supplement i vår kontakt med samarbeidende enheter i forbindelse med spiseforstyrrelser hos barn og unge i helseregion nord. 
Vi tar selvfølgelig fortsatt imot henvisninger og telefonhenvendelser vedrørende pasienter.
Fant du det du lette etter?