Habilitering for barn og unge, Tromsø

Habilitering for barn og unge UNN Tromsø gir tilbud til barn og unge i alderen 0-18 år med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter.  Vi dekker hele UNNs opptaksområde, kommunene i Troms, Svalbard og nordligste del av Nordland. For enkelte tilstander gir vi også tilbud til barn og unge fra Finnmark og Nordland. Åpent 08:00 - 15:30 på hverdager.

Les mer om Habilitering for barn og unge, Tromsø

Habilitering for barn og unge, Tromsø

I målgruppen er barn med forsinket motorisk eller kognitiv utvikling, herunder autisme, cerebral parese, nevromuskulære tilstander og andre komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Tilbudet gis blant annet som tverrfaglig utredning, behandling, veiledning og oppfølging, samt kurs og opplæring til foresatte og lokalmiljøet.

Habilitering for barn og unges målsetting er å gi barn med funksjonshemming og deres familie god livskvalitet gjennom å tilrettelegge for utviklingsmuligheter og selvstendighet.

Kjennetegn ved habilitering for barn og unges arbeidsform:

 • Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene
 • Aktiv innsats i en avgrenset periode
 • Tverrfaglighet
 • Spisskompetanse og spesialisering på ulike fagfelt
 • Fleksibel arbeidsform; poliklinisk og ambulant
 • Samarbeid med familier og fagpersoner på ulike nivå i hjelpeapparatet


Tilstander og behandlinger:

 • Autismespekterforstyrrelser
 • Forsinket utvikling/kognitiv utviklingsforstyrrelse
 • Nevromuskulære tilstander
 • Motorisk utviklingsforstyrrelse
 • Intensiv habilitering
 • Ervervet hjerneskade barn og ungdom
 • Spise/ernæringsvansker
 • Omfattende kommunikasjons- og språkvansker
 • Syndromtilstander med funksjonsnedsettelse
 • Epilepsi ved komplekse nevrologiske tilstander

Videokonferanse:

Vi tilbyr åpen videoveiledning for foreldre, barnehager, skoler eller kommunale tjenester som ønsker anonym veiledning eller drøfting av saker:

https://join.nhn.no 

Oppgi samtale-ID du har fått oppgitt (krever Google Chrome nettleser) og kontakt ekspedisjonen for avtale.

Overnatting under oppholdet

Familien som kommer utenbys fra, kan tilbys egen leilighet med kjøkken, soverom og bad. Dersom dere ønsker leilighet, må du kontakte Habilitering for barn og unge for nærmere avtale.

Vi har selvbetjent matservering med brødmat/enkle middagsretter. En ledsager og pasient får dekt kostnadene. Overnatting på Habilitering for barn og unge belastes med en egenandel iht. satser definert av pasientreiser. Dette refunderes i etterkant.

Det er å anbefale at matpakke tas med for de som ikke bor på Habilitering for barn og unge under utredning/opphold. Kaffe/te holder vi.

Servicerom

Habilitering for barn og unge består av to kontorfløyer, en leilighetsfløy og en servicefløy. I servicefløyen finnes de fleste rom for utredning, undersøkelser og utprøvning av hjelpemidler og tiltak. I tillegg til de rom som er avbildet under finnes medisinsk undersøkelsesrom, samtalerom og flere møterom, hvor det også er tilrettelagt for bruk av bildetelefon.

Avdelingsleder
Oddmar Ole Steinsvik

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Gimleveien 70, Tromsø

Åpent 08-15.30 (mandag - fredag)

Telefon
77 75 59 40
mandag - fredag 08-15.30
E-post
Postadresse
UNN Tromsø
Habilitering for barn og unge
Postboks 2
9038 Tromsø

Gimleveien 70, Tromsø
Besøksadresse
Gimleveien 70(Kart)
E-post

Praktisk informasjon

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Du kan kople deg på det åpne trådløse gjestenettet «Barne-HAB1». Det er fri bruk av gjestenettet.

Parkering

​Vi har et begrenset antall gjesteparkeringsplasser. Alternativt kan du bruke gjesteparkeringsplasser i området mellom Gimleveien 70 og sykehuset noen hundre meter lengre ned i Breivika.

Autisme hos barnhttps://unn.no/behandlinger/autisme-hos-barnAutisme hos barnAAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barn
Habilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnhttps://unn.no/behandlinger/habilitering-ved-autismespekterforstyrrelse-hos-forskolebarnHabilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn
Habilitering ved cerebral parese hos barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/habilitering-ved-cerebral-parese-hos-barn-og-ungeHabilitering ved cerebral parese hos barn og ungeHHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og unge
Habilitering ved multifunksjonshemming hos barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/habilitering-ved-multifunksjonshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering ved multifunksjonshemming hos barn og ungeHHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og unge
Habilitering ved muskelsykdommer hos barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/habilitering-ved-muskelsykdommer-hos-barn-og-ungeHabilitering ved muskelsykdommer hos barn og ungeHHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og unge
Habilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/habilitering-ved-ryggmargsbrokk-hos-barn-og-ungeHabilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og ungeHHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og unge
Habilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://unn.no/behandlinger/habilitering-ved-spise-og-erneringsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse

Arrangementer

 • Tirsdag 03.11.
  Kommunikasjon - foreldreveiledningsprogram på Skype

  Habilitering for barn og unge på UNN tilbyr veiledning til familier til barn og unge som har behov for å lære å kommunisere.

 • Mandag 18.01.
  Autisme - innføringskurs

  Habilitering for barn og unge v/Autismeteamet tilbyr innføringskurs om autisme. Målgruppen er foresatte eller andre som gjennom sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og unge med autisme, asperger syndrom eller liknende diagnoser.

Regionsenter for døvblindehttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-for-barn-og-unge-tromso/regionsenter-for-dovblinde-tromsoRegionsenter for døvblinde

Fant du det du lette etter?