HELSENORGE

Habilitering for barn og unge, Tromsø

Habilitering for barn og unge UNN Tromsø gir tilbud til barn og unge i alderen 0-18 år med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter.  Vi dekker hele UNNs opptaksområde, kommunene i Troms, Svalbard og nordligste del av Nordland. For enkelte tilstander gir vi også tilbud til barn og unge fra Finnmark og Nordland. Åpent 08:00 - 15:30 på hverdager.

Fant du det du lette etter?