Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken tilbyr barn og ungdom opp til 18 år utredning og behandling innen barnemedisin, psykisk helsevern og habilitering. Medisinsk genetisk avdeling er organisert i klinikken som en egen avdeling og tilbyr utredning og genetisk veiledning til barn og voksne.

Les mer om Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken består av fire avdelinger 

  • Barne- og ungdomsavdelingen
  • Barnehabiliteringen
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
  • Medisinsk genetisk avdeling

Pengegaver til Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken får ofte spørsmål fra privatpersoner, lag og foreninger som ønsker å gi pengegave til pasientene. I utgangspunktet ønsker vi at gaven gis til barn og ungdom uavhengig av avdeling og sykdom. Klinikkledelsen vil sørge for at gavene brukes til beste for  pasientene våre.

Pengegaver kan overføres til bankkonto 1503 27 08509 og merkes med 171430 og prosjekt 17047. 
Merk  innbetalingen med givers navn/navn på lag eller forening, adresse og gjerne bakgrunnen for bidraget.

Hvis du ønsker at din gave skal brukes til noe spesielt, ta kontakt. 

Spørsmål om gavekontoen kan rettes til

Klinikkrådgiver Elisabeth Warvik , telefon 77 62 63 36


På dette sykehuset kan du treffe en Sykehusklovn!

Verdens beste reseptfrie medisin er et besøk av en sykehusklovn!
Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.


Sykehusklovnene kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg.


Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.

Gaver

Dersom du har lyst til å støtte Sykehusklovnenes arbeid med barna på sykehuset, kan du se mer her: https://www.sykehusklovnene.no/innsamlingskanaler/

 

Innbetalinger kan øremerkes sykehuset og betales til

konto: 1503 03 54769

Sykehusklovnene

c/o Sentralen

Postboks 183 Sentrum

0102 Oslo


Kontakt

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

ADHD hos barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge[{"Title":"Tromsø","Department":"BUP Tromsø|d7680ec6-3155-4ce0-bc38-15525a08e9db","Locations":"Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget|b8590da7-fa35-477a-bf32-62fe577459eb","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974547031"},{"Title":"Harstad","Department":"BUP, Harstad|7bea1ca1-8ed1-4cad-bf13-4dc6bf803173","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstad|84ca81ea-8351-4a0c-9a16-d441e6028f8b","TitleExtension":" - Harstad","LocationQueryString":"?sted=harstad","FNSPOrganizationNumber":"975326659;975326667"},{"Title":"Narvik","Department":"BUP, Narvik|efe30d98-a679-471c-ae32-154ce8506215","Locations":"UNN Narvik|263da6f7-46ea-4b05-8c1b-91db5d35a689","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795396;975326586"},{"Title":"Silsand","Department":"BUP, Silsand|8347438a-88c9-4416-b3f1-a0270adb3922","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsand|a786fa79-9a7c-4e65-85f4-a4d57fdf936f","TitleExtension":" - Silsand","LocationQueryString":"?sted=silsand","FNSPOrganizationNumber":"977188814;977188822"},{"Title":"Sjøvegan","Department":"BUP, Sjøvegan|19a97935-69d9-4bb7-8c3b-400397653125","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Sjøvegan|e68497f5-5104-4ad9-bc5d-5c9f68e79e82","TitleExtension":" - Sjøvegan","LocationQueryString":"?sted=sjovegan","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Storslett","Department":"BUP Storslett|c48f7bc7-0169-4b5b-a9ab-81541053f9b8","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms|671270ea-4ed5-4ea7-a22c-7f84248b5f2f","TitleExtension":" - Storslett","LocationQueryString":"?sted=storslett","FNSPOrganizationNumber":"874547042;881899272"}]
Atferdsvansker hos barn og unge, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-unge-tromsoAtferdsvansker hos barn og unge, TromsøAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeEMPTY
Autisme hos barnhttps://unn.no/behandlinger/autisme-hos-barnAutisme hos barnAAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barnAutisme hos barn[{"Title":"Tromsø","Department":"Barnehabiliteringen, Tromsø|89f43fc7-44f7-4d73-8275-067818ecf7ca","Locations":"Gimleveien 70, Tromsø|3b98b203-c5eb-4c8d-a677-fe2faf01ffc7","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":null}]
Barnekrefthttps://unn.no/behandlinger/barnekreftBarnekreftBMánáidborasdávdaBarnekreftBarnekreftBarnekreftEMPTY
Depresjon hos barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge[{"Title":"Tromsø","Department":"BUP Tromsø|d7680ec6-3155-4ce0-bc38-15525a08e9db","Locations":"Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget|b8590da7-fa35-477a-bf32-62fe577459eb","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974547031"},{"Title":"Harstad","Department":"BUP, Harstad|7bea1ca1-8ed1-4cad-bf13-4dc6bf803173","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstad|84ca81ea-8351-4a0c-9a16-d441e6028f8b","TitleExtension":" - Harstad","LocationQueryString":"?sted=harstad","FNSPOrganizationNumber":"975326659;975326667"},{"Title":"Narvik","Department":"BUP, Narvik|efe30d98-a679-471c-ae32-154ce8506215","Locations":"UNN Narvik|263da6f7-46ea-4b05-8c1b-91db5d35a689","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795396;975326586"},{"Title":"Sjøvegan","Department":"BUP, Sjøvegan|19a97935-69d9-4bb7-8c3b-400397653125","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Sjøvegan|e68497f5-5104-4ad9-bc5d-5c9f68e79e82","TitleExtension":" - Sjøvegan","LocationQueryString":"?sted=sjovegan","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Silsand","Department":"BUP, Silsand|8347438a-88c9-4416-b3f1-a0270adb3922","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsand|a786fa79-9a7c-4e65-85f4-a4d57fdf936f","TitleExtension":" - Silsand","LocationQueryString":"?sted=silsand","FNSPOrganizationNumber":"977188814;977188822"},{"Title":"Storslett","Department":"BUP Storslett|c48f7bc7-0169-4b5b-a9ab-81541053f9b8","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms|671270ea-4ed5-4ea7-a22c-7f84248b5f2f","TitleExtension":" - Storslett","LocationQueryString":"?sted=storslett","FNSPOrganizationNumber":"874547042;881899272"}]
Diabetes hos barnhttps://unn.no/behandlinger/diabetes-hos-barnDiabetes hos barnDDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barnEMPTY
Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdomhttps://unn.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-for-ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdomDDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atderdsterapi (DBT) ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomEMPTY
Eksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-for-barn-og-ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og ungeEEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og unge[{"Title":"Tromsø","Department":"BUP Tromsø|d7680ec6-3155-4ce0-bc38-15525a08e9db","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787;974547031"},{"Title":"Harstad","Department":"BUP, Harstad|7bea1ca1-8ed1-4cad-bf13-4dc6bf803173","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstad|84ca81ea-8351-4a0c-9a16-d441e6028f8b","TitleExtension":" - Harstad","LocationQueryString":"?sted=harstad","FNSPOrganizationNumber":"975326659;975326667"},{"Title":"Narvik","Department":"BUP, Narvik|efe30d98-a679-471c-ae32-154ce8506215","Locations":"UNN Narvik|263da6f7-46ea-4b05-8c1b-91db5d35a689","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795396;975326586"},{"Title":"Silsand","Department":"BUP, Silsand|8347438a-88c9-4416-b3f1-a0270adb3922","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsand|a786fa79-9a7c-4e65-85f4-a4d57fdf936f","TitleExtension":" - Silsand","LocationQueryString":"?sted=silsand","FNSPOrganizationNumber":"977188814;977188822"},{"Title":"Sjøvegan","Department":"BUP, Sjøvegan|19a97935-69d9-4bb7-8c3b-400397653125","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Sjøvegan|e68497f5-5104-4ad9-bc5d-5c9f68e79e82","TitleExtension":" - Sjøvegan","LocationQueryString":"?sted=sjovegan","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Storslett","Department":"BUP Storslett|c48f7bc7-0169-4b5b-a9ab-81541053f9b8","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms|671270ea-4ed5-4ea7-a22c-7f84248b5f2f","TitleExtension":" - Storslett","LocationQueryString":"?sted=storslett","FNSPOrganizationNumber":"874547042;881899272"}]
For tidlig fødte barn (premature)https://unn.no/behandlinger/for-tidlig-fodte-barn-prematureFor tidlig fødte barn (premature)FFor tidlig fødte barn (prematur)For tidlig fødte barn (prematur)For tidlig fødte barn (prematur)For tidlig fødte barn (prematur)EMPTY
Habilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnhttps://unn.no/behandlinger/habilitering-ved-autismespekterforstyrrelse-hos-forskolebarnHabilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn[{"Title":"Tromsø","Department":"Barnehabiliteringen, Tromsø|89f43fc7-44f7-4d73-8275-067818ecf7ca","Locations":"Gimleveien 70, Tromsø|3b98b203-c5eb-4c8d-a677-fe2faf01ffc7","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":null}]
Habilitering ved cerebral parese hos barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/habilitering-ved-cerebral-parese-hos-barn-og-ungeHabilitering ved cerebral parese hos barn og ungeHHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og unge[{"Title":"Tromsø","TitleExtension":" - Tromsø","Department":"Barnehabiliteringen, Tromsø|89f43fc7-44f7-4d73-8275-067818ecf7ca","Locations":"Gimleveien 70, Tromsø|3b98b203-c5eb-4c8d-a677-fe2faf01ffc7","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":null}]
Habilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/habilitering-ved-ryggmargsbrokk-hos-barn-og-ungeHabilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og ungeHHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og unge[{"Title":"Tromsø","Department":"Barnehabiliteringen, Tromsø|89f43fc7-44f7-4d73-8275-067818ecf7ca","Locations":"Gimleveien 70, Tromsø|3b98b203-c5eb-4c8d-a677-fe2faf01ffc7","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":null}]
Habilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://unn.no/behandlinger/habilitering-ved-spise-og-erneringsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse[{"Title":"Tromsø","Department":"Barnehabiliteringen, Tromsø|89f43fc7-44f7-4d73-8275-067818ecf7ca","Locations":"Gimleveien 70, Tromsø|3b98b203-c5eb-4c8d-a677-fe2faf01ffc7","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":null}]
Kognitiv terapi for barn og unge, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/kognitiv-terapi-for-barn-og-unge-tromsoKognitiv terapi for barn og unge, TromsøKPsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungeEMPTY
Leddpunksjon på barnhttps://unn.no/behandlinger/leddpunksjon-pa-barnLeddpunksjon på barnLLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksneLeddpunksjon - voksne[{"Title":"Tromsø","Department":"Barne- og ungdomspoliklinikken og dagenhenten Dragen, Tromsø|101cf8c5-d485-4459-89c4-ff49684d2062","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787"}]
Lysbehandling av gulsott hos nyfødte, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/lysbehandling-av-gulsott-hos-nyfodte-tromsoLysbehandling av gulsott hos nyfødte, TromsøLGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingEMPTY
Mating av nyfødte med sondehttps://unn.no/behandlinger/mating-av-nyfodte-med-sondeMating av nyfødte med sondeMMating av nyfødte med sondeMating av nyfødte med sondeMating av nyfødte med sondeMating av nyfødte med sonde[{"Title":"Tromsø","Department":"Nyfødt intensiv, Tromsø|d3706ef7-c8dc-42ba-bc4e-d03559b20325","Locations":"UNN Tromsø|87094059-dcf1-4b2b-9009-3ca53bf18840","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974795787"}]
Medikamentell behandling av ADHD, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-harstadMedikamentell behandling av ADHD, HarstadMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingEMPTY
Medikamentell behandling av ADHD, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-narvikMedikamentell behandling av ADHD, NarvikMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingEMPTY
Medikamentell behandling av ADHD, Silsandhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-silsandMedikamentell behandling av ADHD, SilsandMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingEMPTY
Medikamentell behandling av ADHD, Sjøveganhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-sjoveganMedikamentell behandling av ADHD, SjøveganMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingEMPTY
Medikamentell behandling av ADHD, Storsletthttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-storslettMedikamentell behandling av ADHD, StorslettMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingEMPTY
Medikamentell behandling av ADHD, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-tromsoMedikamentell behandling av ADHD, TromsøMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingEMPTY
Morsmelkgiverhttps://unn.no/behandlinger/morsmelkgiverMorsmelkgiverMMorsmelkgiverMorsmelkgiverMorsmelkgiverMorsmelkgiverEMPTY
Psykoselidelser hos barn og ungdom, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdom-tromsoPsykoselidelser hos barn og ungdom, TromsøPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungeEMPTY
Retinopati hos for tidlig fødte (premature), Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/retinopati-hos-for-tidlig-fodte-premature-tromsoRetinopati hos for tidlig fødte (premature), TromsøRRetinopati hos prematureRetinopati hos prematureRetinopati hos prematureRetinopati hos prematureEMPTY
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdomhttps://unn.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdomSpiseforstyrrelser hos barn og ungdomSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeEMPTY
Tvangslidelser hos barn og ungdomhttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdomTvangslidelser hos barn og ungdomTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge[{"Title":"Tromsø","TitleExtension":" - Tromsø","Department":"BUP Tromsø|d7680ec6-3155-4ce0-bc38-15525a08e9db","Locations":"Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget|b8590da7-fa35-477a-bf32-62fe577459eb","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974547031"},{"Title":"Harstad","TitleExtension":" - Harstad","Department":"BUP, Harstad|7bea1ca1-8ed1-4cad-bf13-4dc6bf803173","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstad|84ca81ea-8351-4a0c-9a16-d441e6028f8b","LocationQueryString":"?sted=harstad","FNSPOrganizationNumber":"975326659;975326667"},{"Title":"Narvik","TitleExtension":" - Narvik","Department":"BUP, Narvik|efe30d98-a679-471c-ae32-154ce8506215","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Håkvik|591f4b11-f739-44cb-bad2-7ab2ce89fd29","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"981078837;975326586"},{"Title":"Silsand","TitleExtension":" - Silsand","Department":"BUP, Silsand|8347438a-88c9-4416-b3f1-a0270adb3922","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsand|a786fa79-9a7c-4e65-85f4-a4d57fdf936f","LocationQueryString":"?sted=silsand","FNSPOrganizationNumber":"977188814;977188822"},{"Title":"Sjøvegan","TitleExtension":" - Sjøvegan","Department":"BUP, Sjøvegan|19a97935-69d9-4bb7-8c3b-400397653125","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Sjøvegan|e68497f5-5104-4ad9-bc5d-5c9f68e79e82","LocationQueryString":"?sted=sjovegan","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Storslett","TitleExtension":" - Storslett","Department":"BUP Storslett|c48f7bc7-0169-4b5b-a9ab-81541053f9b8","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms|671270ea-4ed5-4ea7-a22c-7f84248b5f2f","LocationQueryString":"?sted=storslett","FNSPOrganizationNumber":"874547042;881899272"}]
Ultralyd av hjernen hos for tidlig fødte barn, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/ultralyd-av-hjernen-hos-for-tidlig-fodte-barn-tromsoUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barn, TromsøUUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnEMPTY
Ultralyd av hjertet hos barn og ungdom, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-hos-barn-og-ungdom-tromsoUltralyd av hjertet hos barn og ungdom, TromsøUUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdomEMPTY

Barne- og ungdomsavdelingen, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsavdelingen-tromsoBarne- og ungdomsavdelingen, Tromsø
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)https://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
Barnehabiliteringen, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barnehabiliteringen-tromsoBarnehabiliteringen, Tromsø
Medisinsk genetisk avdeling, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/medisinsk-genetisk-avdeling-tromsoMedisinsk genetisk avdeling, Tromsø
Skole for barn og unge (SMI-skolen), Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/skole-for-barn-og-unge-smi-skolenSkole for barn og unge (SMI-skolen), Tromsø

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)