Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken tilbyr barn og ungdom opp til 18 år utredning og behandling innen barnemedisin, psykisk helsevern og habilitering. Medisinsk genetisk avdeling er organisert i klinikken som en egen avdeling og tilbyr utredning og genetisk veiledning til barn og voksne.

Les mer om Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken består av fire avdelinger 

  • Barne- og ungdomsavdelingen
  • Barnehabiliteringen
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
  • Medisinsk genetisk avdeling

Pengegaver til Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken får ofte spørsmål fra privatpersoner, lag og foreninger som ønsker å gi pengegave til pasientene. I utgangspunktet ønsker vi at gaven gis til barn og ungdom uavhengig av avdeling og sykdom. Klinikkledelsen vil sørge for at gavene brukes til beste for  pasientene våre.

Pengegaver kan overføres til bankkonto 1503 27 08509 og merkes med 171430 og prosjekt 17047. 
Merk  innbetalingen med givers navn/navn på lag eller forening, adresse og gjerne bakgrunnen for bidraget.

Hvis du ønsker at din gave skal brukes til noe spesielt, ta kontakt. 

Spørsmål om gavekontoen kan rettes til

Klinikkrådgiver Elisabeth Warvik , telefon 77 62 63 36

Kontakt

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

ADHD hos barn og unge, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-harstadADHD hos barn og unge, HarstadAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos barn og unge, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-narvikADHD hos barn og unge, NarvikAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos barn og unge, Silsandhttps://unn.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-silsandADHD hos barn og unge, SilsandAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos barn og unge, Sjøveganhttps://unn.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-sjoveganADHD hos barn og unge, SjøveganAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos barn og unge, Storsletthttps://unn.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-storslettADHD hos barn og unge, StorslettAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos barn og unge, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-tromsoADHD hos barn og unge, TromsøAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Atferdsvansker hos barn og unge, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-unge-tromsoAtferdsvansker hos barn og unge, TromsøAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og unge
Barnekrefthttps://unn.no/behandlinger/barnekreftBarnekreftBMánáidborasdávdaBarnekreftBarnekreftBarnekreft
Depresjon hos barn og unge, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-unge-tromsoDepresjon hos barn og unge, TromsøDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Diabetes hos barnhttps://unn.no/behandlinger/diabetes-hos-barnDiabetes hos barnDDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barn
Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdomhttps://unn.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-for-ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdomDDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdom
For tidlig fødte barn (premature)https://unn.no/behandlinger/for-tidlig-fodte-barn-prematureFor tidlig fødte barn (premature)FFor tidlig fødte barn (prematur)For tidlig fødte barn (prematur)For tidlig fødte barn (prematur)For tidlig fødte barn (prematur)
Kognitiv terapi for barn og unge, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/kognitiv-terapi-for-barn-og-unge-tromsoKognitiv terapi for barn og unge, TromsøKPsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og unge
Lysbehandling av gulsott hos nyfødte, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/lysbehandling-av-gulsott-hos-nyfodte-tromsoLysbehandling av gulsott hos nyfødte, TromsøLGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandling
Medikamentell behandling av ADHD, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-harstadMedikamentell behandling av ADHD, HarstadMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Medikamentell behandling av ADHD, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-narvikMedikamentell behandling av ADHD, NarvikMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Medikamentell behandling av ADHD, Silsandhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-silsandMedikamentell behandling av ADHD, SilsandMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Medikamentell behandling av ADHD, Sjøveganhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-sjoveganMedikamentell behandling av ADHD, SjøveganMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Medikamentell behandling av ADHD, Storsletthttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-storslettMedikamentell behandling av ADHD, StorslettMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Medikamentell behandling av ADHD, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-tromsoMedikamentell behandling av ADHD, TromsøMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Morsmelkgiverhttps://unn.no/behandlinger/morsmelkgiverMorsmelkgiverMMorsmelkgiverMorsmelkgiverMorsmelkgiverMorsmelkgiver
Psykoselidelser hos barn og ungdom, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdom-tromsoPsykoselidelser hos barn og ungdom, TromsøPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Retinopati hos for tidlig fødte (premature), Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/retinopati-hos-for-tidlig-fodte-premature-tromsoRetinopati hos for tidlig fødte (premature), TromsøRRetinopati hos prematureRetinopati hos prematureRetinopati hos prematureRetinopati hos premature
Tvangslidelser hos barn og ungdom, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-harstadTvangslidelser hos barn og ungdom, HarstadTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge
Tvangslidelser hos barn og ungdom, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-narvikTvangslidelser hos barn og ungdom, NarvikTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge
Tvangslidelser hos barn og ungdom, Silsandhttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-silsandTvangslidelser hos barn og ungdom, SilsandTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge
Tvangslidelser hos barn og ungdom, Sjøveganhttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-sjoveganTvangslidelser hos barn og ungdom, SjøveganTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge
Tvangslidelser hos barn og ungdom, Storsletthttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-storslettTvangslidelser hos barn og ungdom, StorslettTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge
Tvangslidelser hos barn og ungdom, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-tromsoTvangslidelser hos barn og ungdom, TromsøTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge
Ultralyd av hjernen hos for tidlig fødte barn, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/ultralyd-av-hjernen-hos-for-tidlig-fodte-barn-tromsoUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barn, TromsøUUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barn
Ultralyd av hjertet hos barn og ungdom, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-hos-barn-og-ungdom-tromsoUltralyd av hjertet hos barn og ungdom, TromsøUUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdom

Barne- og ungdomsavdelingen, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsavdelingen-tromsoBarne- og ungdomsavdelingen, Tromsø
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)https://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
Barnehabiliteringen, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barnehabiliteringen-tromsoBarnehabiliteringen, Tromsø
Medisinsk genetisk avdeling, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/medisinsk-genetisk-avdeling-tromsoMedisinsk genetisk avdeling, Tromsø
Skole for barn og unge (SMI-skolen), Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/skole-for-barn-og-unge-smi-skolenSkole for barn og unge (SMI-skolen), Tromsø

Fant du det du lette etter?
Gi oss gjerne tilbakemelding! Vi kan desverre ikke svare deg direkte når du legger inn noe her, men vi bruker tilbakemeldingen din i kontinuerlig forbedring av nettsidene. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.