HELSENORGE

AMK Tromsø

AMK Tromsø har ansvar for medisinsk nødtelefon 113 i hele Troms og deler av Nordland ned til den nordlige delen av Tysfjord. Flykoordineringssentralen (FKS), som eies av Luftambulansetjenesten HF, er samlokalisert med AMK. FKS har ansvar for koordinering av luftambulansefly i hele Norge.

Fant du det du lette etter?