HELSENORGE

Akuttmedisinsk kontortjeneste, akuttmottaket og observasjonsposten Tromsø

Arbeidsoppgavene våre er pasientadministrative oppgaver som skriving og kvalitetssikring av pasientdokumentasjon, besøksregistrering, håndtere telefonhenvendelser, yte DIPS-support til alle avdelinger utenom ordinær kontortid med mer.

Fant du det du lette etter?