HELSENORGE

Akuttmottak- og observasjonsavdelingen, Tromsø

Avdelingen er en del av Akuttmedisinsk klinikk og består av akuttmottaket i Tromsø, medisinsk kontortjeneste og observasjonsposten ved UNN Tromsø.

Fant du det du lette etter?