HELSENORGE

Vikarkurs for ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten UNN HF arrangerer vikarkurs hvert år.
Bilambulanse og ambulansefly

Kursplassene er knyttet opp mot ferievikariater, slik at alle kursdeltakere må søke, og få tilbud om ferievikariat før de blir tildelt kursplass. Det er ikke mulighet til å melde seg på dette kurset utenom dette.

Hvem er kvalifisert?

Vi søker kontakt med personell innenfor følgende kategorier:
 • Autoriserte ambulansearbeidere
 • Bachelor paramedisin
 • Autoriserte sykepleiere
 • Studenter med helsefaglig lisens 
 • Paramedisiner studenter fra og med 2. studieår 
 • Medisinerstudenter fra og med 3. studieår og sykepleierstudenter fra og med 2. studieår kan vurderes. 


Søknadsprosessen

I løpet av september lyser vi ut ferievikariater og kursplasser. 

Se vår nettside unn.no/ledige stillinger

Søknad med CV skal leveres elektronisk på denne siden. Søknader som leveres utenom returneres.

Kvalifiserte kandidater kontaktes av en av våre seksjonsledere, og innkalles til intervju.

Husk referanser.

Vårt Ambulansedistrikt er stort, og dekker hele Troms og nordre del av Nordland, og er delt opp i 7 seksjoner(områder) 


Se på informasjonen om våre ambulanseområder, og si gjerne litt om hvor du ønsker å jobbe, vi prioriterer søkere med lokal tilknytning, slik at vikarene er tilgjengelige for å ta vakter også utenom ferieavviklingen. UNN dekker ikke transport til og fra arbeidssted.

Vi setter krav om at de som søker må jobbe minimum seks uker første sommeren.


Fysisk test

Alle nye vikarer må bestå fysisk test. Testen består av følgende momenter:

 • Bærestol bæres opp 3 etasjer med markør på ca. 75kg. (Gjennomføres 2 og 2) 
 • Effektiv og korrekt HLR, kun kompresjoner 5 minutter (Gjennomføres enkeltvis)  
 • Bærestol ned 3 etasjer med 75 kg på stolen. (Gjennomføres 2 og2) 

Intervju

I intervjuet ønsker vi å bli bedre kjent med deg som søker. Ambulansejobben er svært varierende og krever til tider mye av de ansatte. Vi vektlegger personlige egenskaper som: høflighet, vennlighet, tålmodighet, samarbeidsevner og stressmestring. Dette er viktige bestanddeler i det vi definerer som egnethet for tjenesten. 

I intervjuet vil vi også informere litt om oss, om jobben, om hva vi forventer av deg, og hva du kan forvente av oss.

Krav til søkerne

 • Førerkort minimum klasse B
 • Plettfri vandel

Kurset

Vi kjører to parallelle kurs, et i Tromsø, og et i Harstad. Kursperioden starter i januar, og avsluttes i Juni.

Vi legger opp til oppmøter både i helger, og på ukedager underveis i kursperioden. Se plan under.

Kurset baseres på PHTLS, AMLS, AHLR, Nødnettkurs og Redningsteknisk kurs. 

Utover dette blir det forelesninger og praktiske øvinger knyttet til våre rutiner og vårt utstyr.

Obligatorisk oppmøteplan

Vikarkurshelg
21. januar, 22. januar og 23. januar 2022.

Øvingsdag PHTLS (casedag)
9. februar og 10. februar 2022.
Dag og eller aften.

Eksamen PHTLS (casedag):
15. februar, 16. februar, 23. februar og 24. februar 2022.

Vikarkurshelg:
25. februar, 26. februar og 27. februar 2022.

Øvingsdag AMLS (casedag): 
15. mars og 16. mars 2022.

Eksamen AMLS (casedag):
29. mars, 30. mars. 20. april og 21. april 2022.

Nødnettkurs:
2. mai, 3. mai, 4. mai og 5. mai 2022.

Redningstekniske dager:
10. mai, 11. mai, 12. mai og 13. mai 2022.  

Beskrivelse av oppsatte kursdager
Alle helgesamlingene er obligatoriske i sin helhet.
Øvingsdager skal deltagere møte opp på en øvingsdag i PHTLS og en øvingsdag i AMLS.
Samme gjelder eksamen. Deltagere skal møte på en eksamensdag PHTLS og en eksamensdag AMLS. Det er satt opp flere datoer som alternativ.

Nødnettkursdag er også en dag oppmøte per deltager. Flere alternative dager er satt opp da det er max. 8 deltagere pr. kursdag.

Redningsteknisk dag er også en oppmøtedag dag pr. deltager, men også her må vi spre deltagerne over 2-3 dager. Denne dagen starter 09:00-18:00 ca. 

Forberedelse, egenstudier og hospitering

Kurset legger opp til at alle deltakerne har helsefaglig bakgrunn, som gir grunnlag for å delta.

Det vil være en del teoriforelesninger, men deltakerne må beregne mye egenstudie og e-læring.

Det legges ut planer for hva som skal forberedes til de forskjellige kursdatoene.

Alle kursdeltakerne skal gjennomføre minst 8 hospiteringsvakter i løpet av kursperioden, hospiterings/opplæringsplan skal gjennomføres i løpet av disse vaktene.
 
Kursperioden avsluttes med to opplæringsvakter med endelig utsjekk, og godkjenning.

Økonomi

Kurset har en egenandel på 2000,-. Dette dekker kursavgift og litteratur til e-PHTLS og e-AMLS. 

Når det gjelder redningsteknisk kurs på Norges Brannskole, dekker UNN transport, deltakerne må selv dekke kost og losji, dette utgjør ca 850 kroner.Fant du det du lette etter?