Vikarkurs for ambulansetjenesten

Kurs, Ambulanseavdelingen

Ambulansetjenesten UNN HF skal gjennomføre kurs for nye vikarer. Du må søke om plass på kurset. Kursplass får de som gjennom intervju og godkjent fysiske krav får tilbud om ferievikariat i en av de 7 seksjonene i ambulanseavdelingen.

Hvem er vi på jakt etter?


 • Personell med relevant helsefaglig utdanning og praksis, gjerne med helsefaglig autorisasjon
 • Paramedicstudenter(fra og med 2 år), medisinstudenter(fra og med 3 år), sykepleiestudenter(fra og med 2 år), forsvarspersonell med Nivå 3 + videre kursing, eksempelvis godkjent og bestått PHTLS og AMLS
 • Søkere fra lavere utdanningstrinn vurderes hvis annen relevant utdanning og praksis kan dokumenteres
 • Kode 160 i førerkortet(blålyslappen) er en fordel, men ikke et krav
Alle aktuelle søkere skal gjennom jobbintervju, samt gjennomføre og bestå fysisk test.Deltakerne fordeles på to kurssteder, Tromsø og Harstad:


Tromsø:

 • 27-29 januar
 • 17-19 februar
 • 3-5 mars
 • 17-19 mars
 • Juni – Redningsteknisk teori og øvelser, to dager
Kurstiden er 09.00-17.30 alle dagene.

Harstad:

 • 27-29 januar
 • 10-12 februar
 • 3-5 mars
 • 17-19 mars
 • Juni – Redningsteknisk teori og øvelser, to dager
Kurstiden er 09.00-17.30 alle dagene.

Utover dette skal det gjennomføres nødnettkurs og redningsteknisk teori og øvelser, dato for disse er foreløpig ikke satt.

Deltakerne skal gjennomføre hospitering i ambulansetjenesten, minimum 8 vakter, hospiterings/aktivitetslogg skal føres og leveres. Hospitering er ikke lønnet.

Det kreves at deltakeren gjennomfører og består kurs og hospitering før endelig kontrakt om ferievikariat skrives.

Når og hvor

Sted
UNN Tromsø og UNN Harstad
 
Arrangør
Ambulanseavdelingen
 

Pensum for kurset:

 • Grunnleggende helsefag, Jon Richardsen
 • Ambulansemedisin 1, Jon Richardsen
 • Ambulansemedisin 2, Jon Richardsen
 • Ambulansemedisin 3, Jon Richardsen
 • Ambulanseoperative emner, Jon Richardsen
 • Tiltaksbok for ambulansetjenesten 2016/2018
 • Retts-manual
 • Diverse medisinskfaglige hefter utgitt av Ambulansetjenesten UNN HF
 • AHLR kurshefte nrr.org (må kjøpes av kursdeltaker)
 • All litteratur utenom AHLR-kurshefte låner kursdeltakerne fra Ambulansetjenesten UNN
Deltakelse på kurset koster 4500,-

Er dette noe for deg?
Har du de rette kvalifikasjonene?


Send din søknad innen 20/11-2016

Søk på vikarstilling her (Webcruiter)