HELSENORGE

Videobasert foreldreveiledningsprogram - søvn

Habilitering for barn og unge tilbyr veiledning til familier til barn og unge som strever med søvn. Programmet gjennomføres som felles videokonsultasjon i grupper. Foreldreprogrammet fordeles utover fem møter, der man i kartlegger barnets søvn, setter mål

Henvisning og vurdering
For å kunne delta på foreldreprogrammet må man være henvist til Habilitering for barn og unge. Hvis man ikke allerede har en henvisning hit, kan man få det hos fastlegen. Man kan melde seg på ved å ringe 777 55 940

Oppfølging
På møtene tar man for seg forskjellige tema. Det blir gitt hjemmeoppgaver mellom gruppemøtene og det er mulighet for individuell videokonsultasjon.

Dette foreldreveiledningsprogram arrangeres kontinuerlig hele året.

Fant du det du lette etter?