HELSENORGE

Videobasert foreldreveiledningsprogram - dotrening

Det å slutte med bleie kan være krevende for barn med ulike typer utviklingsforstyrrelser. Habilitering for barn og unge tilbyr veiledning til familier til barn og unge som har behov for dotrening. Programmet gjennomføres i grupper via videokonsultasjon.

Henvisning og vurdering
For å kunne delta på foreldreprogrammet må man være henvist til Habilitering for barn og unge. Hvis man ikke allerede har en henvisning hit, kan man få det hos fastlegen.

Oppfølging
Det settes opp fire fellesmøter, der hvert møte har ulikt fokus. Det blir gitt hjemmeoppgaver mellom gruppemøtene og tilbud om individuell videokonsultasjon. Fant du det du lette etter?