Vaskulittsykdommer - lærings- og mestringskurs

Tilbud for deg som har en vaskulittsykdom og din pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Innhold

Du ønsker:

 • å lære mer om sykdommen ved å treffe aktuelle fagfolk og andre med tilsvarende sykdom for bedre å kunne mestre hverdagen.
 • svar på spørsmål omkring det å ha revmatologisk sykdom.
 • å møte andre i samme situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg.

Temaer:

 • Å leve med revmatisk sykdom
 • Pårørenderollen
 • Mestring av dagliglivets aktiviteter
 • Om revmatiske sykdommer
 • Medikamentinformasjon
 • Rettigheter, arbeidsliv, økonomi
 • Fysioterapi/avspenning
 • Kosthold

Mål

​Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.


Vår kursoversikt


Nyttige nettadresser

Norsk Revmatikerforbund

Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik


Reise

​Sjekk på de 3 stedene:
Tromsø
Harstad
Narvik


Fant du det du lette etter?