HELSENORGE

Sykelig overvekt -lærings -og mestringskurs

2-dagers kurs som er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon. Arrangeres jevnlig både i Tromsø og Harstad.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning -du må ha henvisning får å delta

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 


 

 

 

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

Innhold

Tilbudet er for deg som:
 • Er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt.
 • Ønsker å lære mer om varig endring av vaner og livsstil for å oppnå bedre helse.
 • Ønsker å treffe fagfolk og møte andre i samme
  situasjon som kanskje har samme eller andre erfaringer enn deg.

Kursets hovedmål er å gi den enkelte noen verktøy til hjelp på vei mot en varig livsstilsendring. Dette foregår gjennom tema som:

 • Brukerinnlegg.
 • Informasjon om tilbudet ved Senter for sykelig overvekt.
 • Tankens kraft og livsstilsendring.
 • Kosthold.
 • Å komme i gang med fysisk aktivitet.

Med forbehold om endringer.

Mål

Kursets hovedmål er å gi den enkelte noen verktøy til hjelp på vei mot en varig livsstilsendring.

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes normalt av den enkelte.


 

Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik
 
Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:
 1. Scandic Hotels
 2. Thon Hotels
 3. Nordic Choice Hotels.
  Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.
Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".

Reise

Sjekk på de 3 stedene:
Tromsø
Harstad
Narvik

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

 

Nyttige nettadresser

Helsenorge.no sin side om overvekt

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kursoversikt


 

Fant du det du lette etter?