Stomi -Å leve med ilio- eller coleostomi -lærings -og mestringskurs

For deg som lever med tynntarm- eller tykktarmstomi. Opplæringstilbudet arrangeres vanligvis to ganger per år.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Påmelding sendes  til stomigruppa@unn.no . Hvis du ikke er pasient ved avdelingen, kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet e-henvisning eller posthenvisning sendes til:
Gastrokirurgisk avdeling v/Anna Mohn Sneve, Pb 94 UNN, 9038 Tromsø

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 


Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Hvorfor delta på kurs?

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!»

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs: UNN tilbyr kurs i Harstad, Narvik og Tromsø. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehus.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

 

Innhold

Form: Gruppebasert opplæring, inntil 16 deltakere.

Kurset er for deg som:

 •  Lever med tynntarm- eller tykktarmstomi
 •  Ønsker å få mer kunnskap om det å leve med stomi
 •  Ønsker svar på spørsmål om stomi
 •  Ønsker å møte andre i samme situasjon
 •  Utveksle erfaringer

Temaer vil være:

 • Årsaker til og konsekvenser av stomi v/lege
 • Livskvalitet og selvbilde v/sosionom
 • Brukerinnlegg "å leve med stomi"
 • Trygderettigheter v/sosionom
 • Mat og stomi v/stomisykepleier
 • Presentasjon av Norilco
 • Stomiproduktinformasjon v/stomisykepleier
 • Stell og sårbehandling
 • Erfaringsutveksling

Med forbehold om endringer.

Vi møtes til sosialt samvær første kurskveld!

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Vår kursoversikt

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kursoversikt


 

Nyttige nettadresser

Norilco (Norsk forening for stomi- og reservoaropererte) 

Overnatting - for bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik

 

Reise

​Sjekk på de 3 stedene:
Tromsø
Harstad
Narvik

Fant du det du lette etter?