Prostatakreft -kurs for deg som skal strålebehandles -lærings -og mestringskurs

Målgruppe:  Pasienter som skal motta strålebehandling for prostatakreft og deres ektefeller/partnere. Kurset arrangeres månedlig og har 1. dags varighet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning -du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Hvorfor delta på kurs?

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!»

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs: UNN tilbyr kurs i Harstad, Narvik og Tromsø. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehus.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold

 •  Har fått diagnosen prostatakreft og skal ha strålebehandling
 • Som ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
 • Er partner 
 •  Ønsker å treffe fagfolk for å få kunnskap om hva som skal skje i behandlingsperioden.
 • Ønsker få informasjon om virkning og bivirkninger av behandlingen og hvilken hjelp kan man få.
 • Ønsker å treffe andre i samme situasjon 

Kurset inngår som en del av behandlingen.

Temaer:

 • Behandlingsmetoder, med eller uten hormonbehandling, antall behandlinger og dosering og bivirkninger
 • Hverdagslivet
 • Vannlatingsforstyrrelser, seksualitet og samliv
 • Drikke – og tømmeregimet under strålingen
 • Strålebehandlingen
 • Du vil møte; lege, stråleterapeut, kreftsykepleier og uroterapeut. Sekretær informerer om praktiske anliggende.
 • Det vil bli omvisning på behandlingsrom

Med forbehold om endringer

Det er satt 1 time til lunsj.

Det serveres kaffe, te og frukt i pausene.

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Nyttige nettadresser

Behandlingsprogram på UNN

Helsenorge.no sin side om prostatakreft

 Brukerorganisasjonen Profo

Et tilbud for kreftpasienter og pårørende. Ta en pause, utveksle erfaringer og få råd og hjelp.

Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik

Reise

​Sjekk på de 3 stedene:
Tromsø
Harstad
Narvik

Fant du det du lette etter?