HELSENORGE

Nyresvikt -lærings -og mestringskurs

Tilbud til pasienter med kronisk nyresykdom som vil trenge dialyse og/ eller transplantasjon. Pårørende kan delta. Kurset arrangeres i både Tromsø og Harstad.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Kurset inngår som en del av oppfølgingen ved Nyremedisinsk avdeling og du som pasient settes opp på venteliste til kurs i forbindelse med samtale der. Hvis du ikke er pasient ved avdelingen kan du kontakte din fastlege og be om at en kortfattet e-henvisning sendes til Nyremedisinsk avdeling.

Navn og fødselsnummer på pårørende som ønsker å delta må også stå på henvisningen. Pårørende kan søke arbeidsgiver om velferdspermisjon. 

Du/dere vil få innkallingen fra sykehuset omtrent 4 uker før kursstart.


Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

​I forkant av lærings- og mestringskurset kan du ta et e-læringskurs som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre.

E-læringskurset​​​

Innhold

Temaer vil være:

  • Å leve med kronisk nyresykdom. Erfaringer fra tidligere pasienter og innlegg fra dialysesykepleiere
  • Ulike behandlingsformer Hjemmedialyse, behandlinger på institusjon og transplantasjon.
  • Kostinformasjon v/ernæringsfysiolog
  • Medikamentinformasjon v/nyrelege
  • Fysisk aktivitet v/fysioterapeut
  • Velferdsordninger v/ sosionom
  • Pårørenderollen  

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes normalt av den enkelte.


Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN send e-post til:

booking.pingvinhotellet@unn.no eller ring 77 75 51 00.

Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik. ​

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen.

Oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med​

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. 

Les mer om refusjon 

Reise​

​Velg et av de tre stedene for å få opp opplysninger om reise, parkering og kart.

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Nyttige nettadresser

Helsenorge.no sin side om kronisk nyresvikt

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke på lenken under.

Kursov​ersiktFant du det du lette etter?