HELSENORGE

Introduksjonskurs i yrkeshygiene 2024

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN HF, inviterer til introduksjonskurs i yrkeshygiene.

Innhold

Kurset gir innføring i yrkeshygiene på helt grunnleggende nivå. Vi tar for oss fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, målinger og verneutstyr. 

Kurset er beregnet på helt ferske yrkeshygienikere/verneingeniører i BHT eller andre i BHT som ser nytte av et slikt kurs. 

Inndeling i følgende tema:
Generell introduksjon til faget yrkeshygiene
Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
Biologiske arbeidsmiljøfaktorer
Fysiske arbeidsmiljøfaktorer, del 1&2
Inneklima og ventilasjon
Hva har psykologi med inneklima å gjøre i en yrkeshygienikers hverdag?
Yrkeshygieniske målinger, kjemiske/biologiske faktorer
Yrkeshygieniske målinger, fysiske faktorer
Prøvetakingsstrategi inkl EN689
Tiltak/verneutstyr

Fullstendig program med tider etc. kommer senere.

Pris og påmelding

Pris kr 1 000,-/pers. Inkluderer kaffe/te. Lunsj besørges av den enkelte.

Benytt påmeldingsskjema

Faktura sendes ut etter kursstart.

Begrenset antall deltakere.

Fant du det du lette etter?