Hjerneskade -lærings -og mestringskurs for pasienter

Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade. Har du fått vansker med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende?

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Aktuelle deltakere må henvises av lege, psykolog eller Ambulant rehabiliteringsteam.

Nærmere informasjon om kurssted i Tromsø og overnatting sendes ut i innkallingsbrev. Reise- og oppholdsutgifter dekkes delvis etter faste satser mot egenandel.

Kontakt Pasientreiser for mer informasjon, tlf 91505515. Egenandel på selve opplæringstilbudet er pr. kursdel 375 ,- Dersom de ikke møter og ingen beskjed gis er det en egenandel på 1125,- (pr.nov-20).

NB! Ambulant rehabiliteringsteam arrangerer også egne kurs for pårørende.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Elektronisk henvisning sendes til:
«FMR Kontor innl Tromsø»
og merkes: ”Ambulant rehabiliteringsteam mestringskurs”

Henvisningn skal inneholde diagnose, skadetidspunkt og beskrivelse av kognitiv endringer

For henvisning via post:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Rehabiliteringsavdelingen
Ambulant rehabiliteringsteam
Pb. 1
9038 Tromsø

Ambulant rehabiliteringsteam v/ UNN Tromsø tilbyr gruppebasert mestringskurs to ganger i året for personer i arbeidsaktiv alder som har fått milde til moderate kognitive vansker etter ervervet hjerneskade.

Kurset går over 5 dager, med 2 oppfølgingsdager etter seks måneder.

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.


Innhold

Tilbudet passer til personer som:

  • har kognitive vansker etter for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade for minimum 1 år siden
  • ønsker å lære mer om ”usynlige vansker” etter ervervet hjerneskade for bedre å kunne mestre hverdagen
  •  ønsker å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer

Temaer vil være:

  • Hjernen og  hjernens funksjon
  • Kognitive endringer etter ervervet hjerneskade
  • Emosjonelle endringer
  • Mestring i hverdagen
  • Rehabiliteringsprosessen og egne mål
  • Energi og aktivitetsavpasning
  • Fysisk aktivitet

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes normalt av den enkelte.


Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik

Reise

Sjekk på de 3 stedene:
Tromsø
Harstad
Narvik

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Nyttige nettadresser

Fant du det du lette etter?