HELSENORGE

Hjerneskade -lærings -og mestringskurs for pasienter

Har du fått vansker med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende? Da kan dette kurset om kognitive vansker etter ervervet hjerneskade være noe for deg.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Aktuelle deltakere må henvises av lege, psykolog eller Ambulant rehabiliteringsteam.

Nærmere informasjon om kurssted i Tromsø og overnatting sendes ut i innkallingsbrev. Reise- og oppholdsutgifter dekkes delvis etter faste satser mot egenandel.

Kontakt Pasientreiser for mer informasjon, tlf 91505515. Egenandel på selve opplæringstilbudet er pr. kursdel 375,- Dersom de ikke møter og ingen beskjed gis er det en egenandel på 1125,- (pr. jan -22).

NB! Ambulant rehabiliteringsteam arrangerer også egne kurs for pårørende.

Elektronisk henvisning sendes til:
«FMR Kontor innl Tromsø»
og merkes: ”Ambulant rehabiliteringsteam mestringskurs”

Henvisningn skal inneholde diagnose, skadetidspunkt og beskrivelse av kognitiv endringer

For henvisning via post:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Rehabiliteringsavdelingen
Ambulant rehabiliteringsteam
Pb. 1
9038 Tromsø

Ambulant rehabiliteringsteam v/ UNN Tromsø tilbyr gruppebasert mestringskurs to ganger i året for personer i arbeidsaktiv alder som har fått milde til moderate kognitive vansker etter ervervet hjerneskade.

Kursets varighet

Kurset går over fem dager, med to oppfølgingsdager etter seks måneder.

Les mer oppfølgingskurset

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen/skaden din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

I forkant av lærings- og mestringskurset kan du ta et e-læringskurs som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre.

E-læringskurset 

Innhold

Tilbudet passer til personer som:

 • har kognitive vansker etter for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade for minimum 1 år siden
 • ønsker å lære mer om ”usynlige vansker” etter ervervet hjerneskade for bedre å kunne mestre hverdagen
 •  ønsker å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer

Temaer vil være:

 • Hjernen og  hjernens funksjon
 • Kognitive endringer etter ervervet hjerneskade
 • Emosjonelle endringer
 • Mestring i hverdagen
 • Rehabiliteringsprosessen og egne mål
 • Energi og aktivitetsavpassing
 • Samliv og seksualitet
 • Fysisk aktivitet og avspenning

Praktiske opplysninger

Lunsj dekkes av oss og serveres i kantina. Det vil også bli servert kaffe og te.

Overnatting

Behov for rom på Pingvinhotellet avklares med helsesekretær når du per telefon bekrefter deltakelse på kurset.

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:

 • Scandic Hotels
 • Thon Hotels
 • Nordic Choice Hotels.
  Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.

Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel"

Reise

Velg et av de tre stedene for å få opp opplysninger om reise, parkering og kart.

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Nyttige nettadresser

Fant du det du lette etter?