HELSENORGE

Foreldrekurs for foreldre til barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser

Habilitering for barn og unge arrangerer foreldrekurs for foreldre til barn og ungdom i alderen 5-18 år med autismespekterforstyrrelser.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom barnet allerede følges opp ved Habilitering for barn og unge kan dere ringe oss på telefon 77 75 59 40 for påmelding. Dersom barnet ikke har oppfølging her, kan dere ta kontakt med fastlege og be om at det sendes en kortfattet henvisning til Habilitering for barn og unge for påmelding. 

COLOURBOX52617105.jpg

Foto: Colourbox.com

Kurset er utviklet ved Glenne regionale senter for autisme, og har som formål å styrke foreldres kompetanse i samhandling og oppdragelse av sitt barn. Områdene det fokuseres på er positiv samhandling, tilrettelegging for læring og grensesetting.

Felles for alle deltakerne er at de ønsker råd, og veiledning til konkrete strategier som kan styrke deres foreldrefunksjoner. Praktisk veiledning til å øke barnas selvstendighet, samt tilrettelegging for å redusere- og å unngå vanskelige situasjoner i hjemmet.

Kurset gjennomføres i grupper med foreldre til inntil 6 barn/ungdommer. Det går over 6 uker, og hver samling varer fra kl 09:00 til kl 15:00. I tillegg vil man måtte sette av tid til hjemmearbeid.


Fant du det du lette etter?