Diabetes type II - lærings- og mestringskurs

2-dagers opplæringstilbud for deg som har diabetes og din nærmeste pårørende.Både i Tromsø, Harstad og Narvik (nærmere informasjon om tid og sted i innkallingsbrev).  I Narvik er det også et oppfølgingskurs som går over 1 dag.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

 

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 

d

Temaer vil være:

 • Hva er diabetes?
 • Senkomplikasjoner
 • Å leve med diabetes
 • Fysisk aktivitet
 • Fotpleie
 • Tannpleie
 • Behandling
 • Mat og diabetes
 • Egenomsorg
 • Diabetesforbundet

Med forbehold om endringer i programmet.

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes normalt av den enkelte.


Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik
 
Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:
 1. Scandic Hotels
 2. Thon Hotels
 3. Nordic Choice Hotels.
  Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.
Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".

Reise

Sjekk på de 3 stedene:
Tromsø
Harstad
Narvik

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Nyttige nettadresser

 

Diabetes type 2 (unn.no)

Helsenorge.no sin side om diabetes

Diabetes.no 

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kursoversikt

 

Kontakt

Narvik:
Diabetessykepleier
Ann-Karin Andorsen
Tlf.  :76 96 85 12
E-post ann-karin.andorsen@unn.no

Harstad:
Diabetessykepleiere:
Kristin Almå
Tlf: 77 01 55 60
 eller
Ann Heidi Mathisen
Tlf.: 77 01 55 33

Lærings- og mestringssenteret
 Tlf.:  41 24 42 60
E-post: informasjonlms@unn.no

Tromsø:
Sekretær på Medisinsk poliklinikk
Tlf.: 77 62 73 36


Fant du det du lette etter?