HELSENORGE

Brystkreft og stråling - lærings -og mestringskurs

Kurset er for pasienter som skal motta strålebehandling for brystkreft og deres ektefeller/partnere. Kurset arrangeres månedlig og har 1. dags varighet.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning -du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 

Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord

​I forkant av lærings- og mestringskurset kan du ta et e-læringskurs som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre.

E-læringskurset​​​

Innhold

Kurset er for deg som:
 • Har fått diagnosen brystkreft og skal ha strålebehandling
 • Som ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen
 • Er partner
 • Ønsker å treffe fagfolk for å få kunnskap om hva som skal skje i behandlingsperioden.
 • Ønsker å få informasjon om virkning og bivirkninger av behandlingen og hvilken hjelp man kan få.
 • Ønsker å treffe andre i samme situasjon
 
Kurset inngår som en del av behandlingen!
Temaer vil være:
 • Hva er brystkreft og hvilken behandling tilbys
 • Hva er strålebehandling og hvordan foregår det
 • Hverdagslivet, seksualitet
 • Bivirkninger/ hudstell og råd til selvhjelp
 • Rettigheter/ velferdsordninger og hjelp til livssituasjonen
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Du vil møte; lege, stråleterapeut, kreftsykepleier, sosionom, fysioterapeut og sexolog. Sekretær informerer om praktiske anliggende.
 • Brukerhistorie
 Det vil bli omvisning på behandlingsrom og Vardesenteret

 Med forbehold om endringer.

Praktiske opplysninger

Det er satt av 1 time til lunsj og det serveres kaffe, te og frukt i pausene. Lunsj dekkes normalt av den enkelte.

Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN send e-post til:

booking.pingvinhotellet@unn.no eller ring 77 75 51 00.

Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik. ​

Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen.

Oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med​

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. 

Les mer om refusjon 

Reise​

​Velg et av de tre stedene for å få opp opplysninger om reise, parkering og kart.

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Nyttige nettadresser

Behandlingsprogram på UNNHelsenorge.no sin side om brystkreftBrystkreftforeningen


Vardesenteret er et tilbud for kreftpasienter og pårørende. Ta en pause, utveksle erfaringer og få råd og hjelp.

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke på lenken under.

Kursov​ersikt


Fant du det du lette etter?