HELSENORGE

Blærekreft -lærings-og mestringskurs

Opplæringstilbud for deg som har fjernet blæren pga. kreft og din pårørende. Kurset går over 2 dager.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Påmelding:
Kontakt din fastlege eller behandlende lege og send en kort elektronisk henvisning til: ”URKIR eksp-post Tromsø”, henvisningsårsak: ”LMS-kurs Ca vesica”
Evt. pr post til:
Universitetssykehuset Nord-Norge, Urologisk avdeling ved kreftsykepleier Kristina Sanberg, 9038 Tromsø

Innhold i henvisning:
• Søkerens og evt. pårørendes fødsels- og personnummer.
• Operasjonstidspunkt.
• Behandling: urostomi eller rekonstruert blære.
Du vil få innkalling fra sykehuset når du er registrert som deltaker.

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 


Hvorfor delta på kurs

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den samme helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
 


Innhold

Temaer vil være:
 • Blærekreft v/ lege
 • Erfaringer fra en tidligere pasient
 • Hverdagsliv etter operasjon
 • Kosthold og ernæring
 • Samliv
 • Praktiske hjelpemidler v/ bandagist
 • Informasjon om NORILCO, Vardesenteret og Kreftforeningen
 • Erfaringsutveksling

Med forbehold om endringer.

Praktiske opplysninger

Det serveres kaffe/te, mens lunsj dekkes normalt av den enkelte.

Vi legger til rette for felles middag første kurskveld (dere må selv betale).

Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik
 
Du kan også benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotel og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Helse Nord har følgende prioriteringer på eksterne hotell:
 1. Scandic Hotels
 2. Thon Hotels
 3. Nordic Choice Hotels.
  Du kan også bestille på overnattingssteder uten hotellavtale med Helse Nord.
Les om refusjon under "Rettigheter og egenandel".

Reise

Sjekk på de 3 stedene:
Tromsø
Harstad
Narvik

Rettigheter og egenandel

Pasienter og pårørende har rettigheter blant annet i forhold til reise- og oppholdsutgifter og valg av behandlingssted når de skal delta på opplæringstiltak i sykehuset. Du kan lese mer om dette, om egenandel på kursene og om muligheten til fri fra arbeid for å delta på opplæring ved å klikke her:

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Nyttige nettadresser

Behandling på UNN

Helsenorge.no sin side om blærekreft

Norilco

Et tilbud for kreftpasienter og pårørende. Ta en pause, utveksle erfaringer og få råd og hjelp.

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kursoversikt


Fant du det du lette etter?