Blærekreft -lærings-og mestringskurs

Opplæringstilbud for deg som har fjernet blæren pga. kreft og din pårørende. Kurset går over 2 dager.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Påmelding:
Kontakt din fastlege eller behandlende lege og send en kort elektronisk henvisning til: ”URKIR eksp-post Tromsø”, henvisningsårsak: ”LMS-kurs Ca vesica”
Evt. pr post til:
Universitetssykehuset Nord-Norge, Urologisk avdeling ved kreftsykepleier Kristina Sanberg, 9038 Tromsø

Innhold i henvisning:
• Søkerens og evt. pårørendes fødsels- og personnummer.
• Operasjonstidspunkt.
• Behandling: urostomi eller rekonstruert blære.
Du vil få innkalling fra sykehuset når du er registrert som deltaker.

Du må ha henvisning fra fastlege. Dersom du er pasient på sykehuset kan du be behandlende lege om å henvise.

I pasientens henvisning må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Deltagere vil motta innkalling fra sykehuset. 


Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Hvorfor delta på kurs?

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!»

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs: UNN tilbyr kurs i Harstad, Narvik og Tromsø. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehus.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold

Temaer vil være:
  • Blærekreft v/ lege
  • Erfaringer fra en tidligere pasient
  • Hverdagsliv etter operasjon
  • Kosthold og ernæring
  • Samliv
  • Praktiske hjelpemidler v/ bandagist
  • Informasjon om NORILCO, Vardesenteret og Kreftforeningen
  • Erfaringsutveksling

Med forbehold om endringer.
Vi legger til rette for felles middag første kurskveld (dere må selv betale).

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Vår kursoversikt

Nyttige nettadresser

Behandling på UNN

Helsenorge.no sin side om blærekreft

Norilco

Et tilbud for kreftpasienter og pårørende. Ta en pause, utveksle erfaringer og få råd og hjelp.

Overnatting

For bestilling av rom ved pasienthotellene i UNN.

Send e-post til:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Spesifiser om du skal til Tromsø, Harstad eller Narvik

Reise

​Sjekk på de 3 stedene:
Tromsø
Harstad
Narvik

Fant du det du lette etter?