HELSENORGE

Arbeidsglede

Vi bruker arbeidsglede som overskrift for fem tjenesteområder med tilhørende verktøy som vi tilbyr på alle nivåer i hele organisasjonen; forelesninger, prosessarbeid, veiledning og lederstøtte.

Arbeidsglede er ett av tre hovedområder hos oss sammen med Forbedringspoliklinikken og Engasjert: UNN brukerbank. De tre områdene henger sammen og vi vil ikke lykkes med den ene uten de andre to, tenker vi. Arbeidsglede er forankret i satsningen på rekruttering og stabilisering og vil bidra til en sterkere kopling mellom forbedring og arbeidsmiljø. 

Alle fem tjenestene med tilhørende verktøy er basert på velprøvd metodikk utarbeidet av Institute for Healthcare Improvement (IHI) og er forankret i anerkjent litteratur. Kontinuerlig forbedring har testet ut de lokale versjonene i liten og større skala ved UNN. Tilbudene kan benyttes av ledere og medarbeidere, og finnes gjennom vår nettside. 

 
De fem områdene er:
Tiltakene gjennomføres med de ressurser/kompetanse vi har i KF i forbedringsarbeid, veiledning og organisasjonspsykologi og i samarbeid med PO, BHT og andre kolleger der det er hensiktsmessig. Trykk på lenkene over for å lese mer eller få kontakt med oss.
Fant du det du lette etter?