HELSENORGE

Arbeidsglede

Vi bruker arbeidsglede som overskrift for fem tjenesteområder med tilhørende verktøy som vi tilbyr på alle nivåer i hele organisasjonen; forelesninger, prosessarbeid, veiledning og lederstøtte.

​Arbeidsglede er ett av tre hovedområder hos oss sammen med Forbedringspoliklinikken og Engasjert: UNN brukerbank. De tre områdene henger sammen og vi vil ikke lykkes med den ene uten de andre to, tenker vi. Arbeidsglede er forankret i satsningen på rekruttering og stabilisering og vil bidra til en sterkere kopling mellom forbedring og arbeidsmiljø.​

Alle tre
 tjenestene med tilhørende verktøy er basert på velprøvd metodikk utarbeidet av Institute for Healthcare Improvement (IHI) og er forankret i anerkjent litteratur. Kontinuerlig forbedring har testet ut de lokale versjonene i liten og større skala ved UNN. Tilbudene kan benyttes av ledere og medarbeidere, og finnes gjennom vår nettside.

 
De tre områdene er:
Tiltakene gjennomføres med de ressurser/kompetanse vi har i KF i forbedringsarbeid, veiledning og organisasjonspsykologi og i samarbeid med PO, BHT og andre kolleger der det er hensiktsmessig. Trykk på lenkene over for å lese mer eller få kontakt med oss.
Fant du det du lette etter?