Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å

Nyheter

17.08.2016

Julemessa 2016 - informasjon til deltakere

Det er klart for påmelding til julemessene i Harstad, Narvik, Breivika og Åsgård.
14.08.2016

Alvorlige funn i rapport fra Sivilombudsmannen

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har hatt besøk av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.
05.07.2016

Omlegging gir redusert røntgenkapasitet

Når UNN i løpet av høsten skal kobles opp mot et nytt regionalt røntgensystem oppfordres pasientene til å søke røntgenhjelp andre steder.
27.06.2016

Nesten 700 døgn uten trykksår sikret rekord

Lungemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har oppnådd særdeles gode resultater i sitt arbeid med å unngå trykksår hos pasientene.
24.06.2016

Flere avviksmeldinger styrker pasientsikkerheten

Økt bevissthet med å registrere avviksmeldinger i pasientbehandlingen begynner nå å gi positive utslag ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
15.06.2016

Første spesialist på rusmedisin i nord

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har fått sine første legespesialister. Alle først ut i Helse Nord var UNN-legen Minna Kuoppamäki Hansen. 
09.06.2016

Sommerferieavvikling i UNN Harstad 2016

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) innførte i samråd med Helse Nord, vekslende sommerstenging av fødeavdelingene i Harstad og Narvik fra 2014.
09.06.2016

Bedre kreftbehandling til Norge

Prosjektet om et nasjonalt tilbud om proton- og partikkelterapi er nå i konseptfasen. Endelig konseptvalg og forslag til lokalisering skal være klart til 1. august 2016.
06.06.2016

Høie med oppdrag til Helse Nord

På foretaksmøte 4. mai ga helseministeren Helse Nord RHF i ansvar å følge opp Nasjonal helse- og sykehusplan.
05.06.2016

Kjørende til UNN Breivika bes bruke inngang C

Hovedinngangen er åpen for bussreisende. Av- og påstigning fra bil foretas nedenfor sykehuset ved inngang C eller inngang E1 (det gamlet hotellet) innenfor Sykehusvegen 38. Vi ber om forståelse for ulemper i byggeperioden.
03.06.2016

Evaluering av «Bruker Spør Bruker»-undersøkelse

Evalueringen gir unik innsikt i 21 pasienters erfaringer i forbindelse med veien til ø-hjelp innleggelse i psykisk helsevern ved UNN HF. Evalueringen gir viktige funn om transport, tjenester i opptaksområdet og muligheter for reduksjon av tvang.
24.05.2016

Renovering av bygg 7 Åsgård - innflytting til høsten

Entreprenør fullfører innvendig renovering i mai 2016 og har frist på seg til å fullføre utvendig renovering til september 2016. Innflytting er planlagt til september 2016.
23.05.2016

Bli med som deltaker på Julemessa på UNN 2016

I tradisjonen tro blir det også i år julemesse i Breivika, på Åsgård, i Narvik og Harstad. Nå har du muligheten til å søke om deltakelse.
08.05.2016

Mange sjekker sykehusjournalen sin

Rundt 2000 pasienter logger hver dag inn på helsenorge.no for å sjekke sykehusjournalen sin – og får dermed enda bedre informasjon om sin egen helse.
10.04.2016

Senterleder på plass ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

Han har forsket på algoritmebaserte medisinske teknologier.  Nå skal han bidra til at myndighetene gjør gode og fornuftige millioninvesteringer i helse-IKT. Stein Olav Skrøvseth (38) er ansatt som senterleder for Nasjonalt senter for e-hels...
06.04.2016

Omlegging medfører endring for Midt-Troms-pasienter

En større omlegging ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til høsten gjør at flere pasienter som normalt ville tatt røntgenundersøkelser ved sykehuset i Tromsø, må reise til Harstad eller Narvik fra april og frem til november 2016.
30.03.2016

Tre ekstra kontoretasjer ved PET-senteret UNN Tromsø

Helse Nord RHF fikk i foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 30. mars 2016 klarsignal for å realisere tre nye etasjer ved PET-senteret i Tromsø gjennom offentlig privat samarbeid (OPS).
23.02.2016

UNN gjør nødnettet komplett

Tirsdag ettermiddag tok Universitetssykehuset Norge-Norge i bruk det nye nødnettet i sitt dekningsområde.
01.02.2016

Én røntgenjournal og felles bildearkiv for åtte av elleve sykehus i Nord-Norge!

Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har nå én røntgenjournal og felles bildearkiv! Når elleve sykehus i Nord-Norge etterhvert bruker samme radiologiløsning, vil sykehuspersonell i landsdelen ha langt enklere tilgan...
30.03.2016

Gruppeterapi som behandling for alkoholproblemer

Se flere nyheter()

Arrangementer ved UNN

30.08 tirsdag

Tilbud til pasienter med diagnosen Charcot-Marie-Tooth

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad arrangerer 30. august 2016 sammen med Nevromuskulært kompetansesenter et 3-ukers opphold for pasienter med diagnosen Charcot- Marie- Tooth

07.09 onsdag

Fagkurs: Duchennes muskeldystrofi

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

12.09 mandag

Fagkonferansen 2016 - konferansen der fagfolk og brukere møtes

Fagkonferanse for nevromuskulære sykdommer arrangeres i år for 9. gang i Tromsø.

12.09 mandag

Brukerkurs under Fagkonferansen 2016

NMK arrangerer Fagkonferanse om nevromuskulære sykdommer med integrert brukerkurs - en felles arena der fagfolk og brukere møtes

20.09 tirsdag

Brukerkurs: Arvelige ataksier og hereditær spastisk paraparese

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

21.09 onsdag

Kunnskapsbaserte strategier for opplæring av barn med autismespekterforstyrrelser

Nettverkene for tidlig innsats for førskolebarn med autisme i Helse Nord, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst inviterer til konferansen, som arrangeres i Bodø.

28.09 onsdag

Workshop i samhandling og elektronisk meldingsutveksling

Samhandlingsavdelingen UNN HF og KomUT Nord inviterer ansatte i helseforetak og samarbeidende kommuner til en spennende og lærerik workshop i samhandling og elektronisk meldingsutveksling 28.september i Tromsø.

29.09 torsdag

Fagkurs: Å arbeide med personer med juvenil nevronal ceroid lipofusinose (JNCL) over 16 år

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

05.10 onsdag

Fagkurs: Å leve med muskeldystrofi eller Pompes sykdom i voksen alder (over 16 år)

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

18.10 tirsdag

Grunnkurs i helsepedagogikk, Narvik

Leder du lærings- og mestringskurs? Underviser du pasienter? Er du interessert i helsepedagogikk og ønsker du å lære flere teknikker for å kunne holde kurs for pasienter?

25.10 tirsdag

Fagkurs: Samtalegruppe med barn

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

27.10 torsdag

Fagkurs: Elever med en sjelden diagnose - sosial kompetanse og tilhørighet i skolen

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

10.11 torsdag

Regional smertekonferanse 10. -11. november 2016

God smertebehandling forutsetter riktig diagnostikk og adekvate tiltak. Smerte er definert som en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse.

27.11 søndag

Kurs i lindrende behandling 2016

Et samarbeid mellom Palliativt team ved Nordlandssykehuset Bodø og Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling, ”Lindring i nord”.

Se flere kommende arrangementer ()

Utrykningskurs

Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

Revmatologiske sykdommer, Tromsø

Opplæringstilbud for deg som har revmatoid artritt, Mb-Bekhterev, Psoriasisartritt, SLE, Wegners Granulomatose eller andre revmatologiske diagnoser og din pårørende.

Den kompliserte bekkenbunnen

Møter du pasienter med smerter og dysfunksjon fra underliv/bekken?

CFS/ME, Tromsø

Kurset er for deg som har diagnosen CFS/ME.

Hjerteskole Tromsø

Tilbudet er for deg som ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen.

Diabetes type II. Oppfølgingskurs, Narvik

Dette er et 1-dags opplæringstilbud for deg som har gått på diabeteskurs tidligere. Her kan du spørre diabetessykepleier, ernæringsfysiolog og lege om det du lurer på.

ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for foreldre som har barn med ADHD/ADD.

Parkinsons sykdom. Opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har parkinsons sykdom eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

CFS/ME – tilbud for pårørende, Tromsø

Kurset er for deg som er pårørende til person med har diagnosen CFS/ME.

Diabetes type II, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for deg som lever med diabetes og ønsker å lære mer om sykdommen.

Ankyloserede spondylitt (Morbus Becterew), Tromsø

Opplæringstilbud for deg som har ankyloserede spondylitt (Morbus Becterew) og din pårørende.

Diabetes type I. Mestringskurs Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type I, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

ADHD/ADD - opplæringstilbud for pårørende, Narvik

2-dagers opplæringstilbud for pårørende til barn med ADHD/ADD (hyperkinetiske forstyrrelser).

HIV – det gode liv, Tromsø

2 dagers kurs for personer som er HIV-positive.

Cøliaki-kurs, Tromsø

Kurset er for deg som har cøliaki, eller er foreldre/foresatte til et barn med sykdommen.

Nyreskole - opplæringstilbud, Harstad

Tilbud til deg som har nyresvikt eller er pårørende til noen som lever med nyresvikt.

Atrieflimmer - opplæringstilbud, Harstad

1-dags mestringskurs for personer med atrieflimmer eller arterieflutter.

KOLS- opplæringstilbud, Harstad

4 ukers (2 dager pr uke) behandling/opplærings-tilbud for personer med kols.

KOLS - opplæringstilbud, Tromsø

2 dagers kurs for pasienter med kols og deres pårørende.

Prostatakreft - opplæringstilbud, Harstad

3-dagers opplæringstilbud for deg som er behandlet/behandles for prostatakreft.

Nyreskole, Tromsø

Pasienter med kronisk nyresykdom som vil trenge dialyse og/ eller transplantasjon. Det er ønskelig at en pårørende er med.

Hjerteskole - opplæringstilbud, Harstad

2-dagers mestringskurs for personer med hjertesykdom.

Prostatakreft - 2-dagers opplæringstilbud, Tromsø

3-dagers opplæringstilbud for deg som er behandlet/behandles for prostatakreft, samt partner.

ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Tromsø

2-dagers foreldrekurs for deg som har barn med ADHD/ADD.

Brystkreft. Opplæringstilbud, Tromsø

Et 3 dagers opplæringstilbud for kvinner som er behandlet for brystkreft. For deg som ønsker å møte fagfolk og andre i samme situasjon.

Sakralnervestimulering. Opplæringstilbud Narvik

Her får du utvekslet kunnskap og erfaring i møte med andre i samme situasjon.

Diabetes type II. Opplæringstilbud, Narvik

2-dagers opplæringstilbud for deg som har diabetes og din nærmeste pårørende.

Morbus Crohn, 2 dagers opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har Morbus Crohn (Crohns sykdom) eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Sykelig overvekt. Motivasjon- og mestringskurs, Tromsø

Kurset er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon.

Sykelig overvekt. Motivasjon- og mestringskurs, Harstad

Kurset er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon.

Epilepsi. Opplæringstilbud foreldre og pårørende, Tromsø

Opplæringstilbud for foreldre og pårørende til barn og ungdom 0-15 år med epilepsi. Her får du utvekslet kunnskap i møte med andre i samme situasjon.

Barneleddgikt, Tromsø

Pasientkurs for deg med barneleddgikt eller er forelder til et barn med barneleddgikt.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade, Tromsø

Personer i yrkesaktiv alder med kognitive vansker for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Det kan innebære problemer med med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade. Oppfølgingskurs for pårørende, Tromsø

Dette er et oppfølgingskurs for deg som har vært på kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Øre-,nese-og halskreft, kurs -Tromsø

Målgruppe er personer som har hatt kreft i Øre-Nese-Hals området og deres pårørende.

Kreft - Opplæringstilbud: "Veien videre etter kreftsykdom", Harstad

Kurs for deg som er ferdigbehandlet etter kreftsykdom og er frisk.

Hjertestarter ICD - å leve med hjertestarter, 2 dagers kurs, Tromsø

Kurs for de som har operert inn hjertestarter og deres pårørende.

Eksem - kurs for foresatt til barn med eksem, Tromsø

Tilbudet er for dere som er foreldre til et barn med eksem, og ønsker å lære mer om eksem for bedre å kunne mestre hverdagen som foreldre.

Hjerneslag - Å leve med hjerneslag, Harstad

Tilbudet er for slagrammede (inklusive de med afasi) og voksne pårørende.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade - oppfølgingskurs for pasienter, Tromsø

Oppfølgingskurs for deg som har vært på 5-dagers kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Thyroidea- "Å leve med cancer thyroidea", Tromsø

For pasienter som har eller har hatt cancer thyroidea.

Utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelse - "Å flytte fra foreldrehjemmet", Tromsø

Opplæringstilbud for foreldre/foresatte til en person med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelse som skal flytte fra foreldrehjemmet.

Se flere faste arrangementer ()