HELSENORGE

Tillitsvalgte

Her finner du en oversikt over foretakstillitsvalgte og verneombud i UNN. Oversikt over tillitsvalgte i de enkelte klinikkene og avdelingene er tilgjengelig for de ansatte på UNNs intranett.

​Foretaksverneombud

Einar Rebni, Tromsø
Einar.Rebni@unn.no
Tove Cathrine Mack, Tromsø
Tove.Cathrine.Mack@unn.no
Rita Vang, Harstad og Narvik
Rita.Vang@unn.no

Akademikerforbundet

Foretakstillitsvalgt Jonas Nørby

Norsk sykepleierforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

Telefon 77 64 58 92 / 77 64 58 90.​

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Geir M. Lindrupsen 
Tlf. 97197004​

Norges Ergoterapeutforbund (NETF)

Legeforeningen

Den norske legeforenings tillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
Foretaktstillitsvalgte for Overlegeforeningen (OF)
Karina Olsen
Solveig Nergård
Foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening (Ylf)
Lillan Haugen

Forskerforbundet

Merethe Larsen​

Fellesorganisasjonen

Ingen per 29.06.2022

Fagforbundet - Tillitsv​algte

Rune Moe
Kontortlf: 77 62 81 96
Mobil: 90 20 89 42

Eco​​​na

Kristian Pettersen
Tlf. 77 66 99 42

Det Norske Maskinistforbu​nd (DNMF)

Maskinistforbundets tillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Den Norske Jordmorfor​ening

Delta

telefon 41 63 80 15​
Fant du det du lette etter?