HELSENORGE
Nye UNN Narvik

Styrende dokumenter og styreinformasjon

Her finner du styringsdokumentene, styreinformasjon samt vedtak fra Helse Nord.
 

​Styrende dokumenter

​Vedtak i Helse Nord

Mars 2008 besluttet Helse Nord RHF å starte konseptfasen


Februar 2010 valgte Helse Nord RHF tomt for planlegging av nybygg i sak 19-2010

​Mars 2011 godkjente Helse Nord RHF konseptfaserapporten i sak 35-2011

Mai 2017 vedtok styret i Helse Nord RHF veg- og tunnelløsning i sak 56-2017

November 2017 vedtok styret i Helse Nord kvalitetssikring av konseptfaserapporten (KSK). Lånesøknad er sendt fra Helse Nord. ​

Juni 2018 vedtok styret i Helse Nord supplerende tilleggsdokument til konseptfaserapporten (KSK) og godkjente styringsdokumentet for forprosjektet og at prosjektet går inn i forprosjektfasen.

Mai 2020 godkjente styret i Helse Nord forprosjekt og byggestart for Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik:

Styreinformasjon

Prosjektstyre består av:

Fant du det du lette etter?