HELSENORGE
Nye UNN Narvik

Brukermedvirkning

UNN ønsker å ha en sterkere involvering av pasienter og pårørende både i pleie og behandling, i pasientforløp og ved organisatoriske endringer.

I planleggingen av nytt sykehus i Narvik har UNN derfor opprettet et brukerpanel for tidligere og nåværende pasienter, pårørende med erfaring fra UNN Narvik, eller andre som vil være med å gi innspill til det nye sykehuset på Furumoen.

Målet med brukerpanelet

Målet er at pasienter og pårørende skal komme med ideer og være UNNs sparringspartner i forhold til både fremtidens pasientforløp, samt innretning og utforming av fremtidens UNN Narvik gjennom blant annet workshops. Pasientenes behov og syn på utformingen skal være en viktig del av prosessen.

Medlemmene av brukerpanelet bli spurt om å delta gjennom:

  • Spørsmål på e-post
  • Spørreskjemaundersøkelser
  • Workshops med andre pasienter og pårørende
  • Workshops med fagfolk fra UNN

Som medlem av brukerpanelet velger du selv hva du ønsker å bli involvert i.

Ved innmelding i brukerpanelet oppgir du navn og kontaktinformasjon, og eventuelle spesielle interesse- og kunnskapsområder. Deltakelse er basert på frivillighet, derfor dekker vi ingen kostnader til reise, opphold eller tapt arbeidsfortjeneste.

Vil vi invitere medlemmene via e-post til å delta i de ulike typene arrangementer og initiativer, og gi tilbakemelding på hvorvidt de har anledning til å delta eller ikke.Du kan når som helst melde deg ut av panelet igjen.

Påmelding

Alle nåværende og tidligere pasienter og pårørende ved UNN Narvik kan melde seg på til brukerpanelet.

Klikk her for å melde deg på brukerpanelet

Dersom du har spørsmål om brukerpanelet kan du ta kontakt med oss via brukerpanel@unn.no

​Oppslag fra Pingvinavisa

Fant du det du lette etter?