HELSENORGE

Klinikkvise strategiske utviklingsplaner 2015 - 2025

UNN har utarbeidet en strategisk utviklingsplan som omfatter våre primære virksomhetsområder klinisk virksomhet, opplæring, forskning, utdanning og ikke-medisinske servicetjenester. Formålet med planen er å forankre utviklingen av helseforetakets virksomhet i overordnede strategier og rammer. Den skal også gi grunnlag for prioritering av tiltak for å utvikle virksomheten. Styret i UNN vedtok utviklingsplanen for hele virksomheten i desember 2014.

Akuttmedisinsk klinikk.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Strategiske utviklingsplaner/Akuttmedisinsk klinikk.pdfAkuttmedisinsk klinikk.pdfpdf455540
Barne- og ungdomsklinikken.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Strategiske utviklingsplaner/Barne- og ungdomsklinikken.pdfBarne- og ungdomsklinikken.pdfpdf531858
Diagnostisk klinikk.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Strategiske utviklingsplaner/Diagnostisk klinikk.pdfDiagnostisk klinikk.pdfpdf535999
Hjerte- og lungeklinikken.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Strategiske utviklingsplaner/Hjerte- og lungeklinikken.pdfHjerte- og lungeklinikken.pdfpdf633257
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Strategiske utviklingsplaner/Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken.pdfKirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken.pdfpdf476712
Medisinsk klinikk.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Strategiske utviklingsplaner/Medisinsk klinikk.pdfMedisinsk klinikk.pdfpdf570372
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Strategiske utviklingsplaner/Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken.pdfNevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken.pdfpdf638711
Operasjons- og intensivklinikken.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Strategiske utviklingsplaner/Operasjons- og intensivklinikken.pdfOperasjons- og intensivklinikken.pdfpdf577423
Psykisk helse- og rusklinikken.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Strategiske utviklingsplaner/Psykisk helse- og rusklinikken.pdfPsykisk helse- og rusklinikken.pdfpdf504362
Strategisk utviklingsplan for bygningsmassen 2018-2040.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Strategiske utviklingsplaner/Strategisk utviklingsplan for bygningsmassen 2018-2040.pdfStrategisk utviklingsplan for bygningsmassen 2018-2040.pdfpdf837888
Strategisk utviklingsplan for e-helse og IKT 2017-2025.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Strategiske utviklingsplaner/Strategisk utviklingsplan for e-helse og IKT 2017-2025.pdfStrategisk utviklingsplan for e-helse og IKT 2017-2025.pdfpdf788066


Fant du det du lette etter?