HELSENORGE

Ofte stilte spørsmål om praksisstudier og hospitering

Frequently asked questions for internship.

Internship at The University Hospital of North Norway

In order to have an internship at the University Hospital of North Norway (UNN), we require that students need to be part of a student exchange agreement between their University College and UiT the Arctic University of Norway. Find out more at https://en.uit.no/education/studentexchange.

Erasmus+ exchange at the University Hospital of Northern Norway

The University Hospital of Northern Norway (UNN) is a hospital, not a university per definition. We are therefore not part of the Erasmus + exchange program. The Artic University of Norway is our co-partner in health education and part of the Erasmus + exchange program. In order to have an internship at the University Hospital of North Norway (UNN) as a part of the Erasmus + exchange program, we require that students need to be part of a Erasmus + exchange program between their University College and UiT the Arctic University of Norway. Find out more at https://en.uit.no/education/studentexchange.

Additional information about postgraduate medical education
The Artic University of Norway, our co-partner in health education, do not offer postgraduate medical education. In Norway, medical graduates gain access to postgraduate medical education through employment in hospitals or primary care institutions. Employment as a postgraduate in medicine at UNN require, among other things, that you are fluent in Norwegian or another Scandinavian language.


Studenter under utdanning i utlandet

UNN samarbeider med UiT Norges arktiske universitet (UiT) om praksisplasser. Dersom du ønsker å hospitere eller ha praksisplass ved UNN, må utdanningsinstitusjonen som du studerer ved ha en utvekslingsavtale med UiT. Vi ber deg derfor kontakte UiT. Se også https://uit.no/utdanning/studentutveksling 

Sommerpraksis for studenter

UNN samarbeider med UiT Norges arktiske universitet (UiT) om praksisplasser. Praksis i sommermånedene kan ikke tilbys, da UiT ikke har tilbud om sommersemester.

Studenter som studerer ved utdanningsinstitusjoner utenfor Nord-Norge

Dersom du ønsker å hospitere eller ha praksis i UNN så må du sende en henvendelse til Universitetssykehuset Nord-Norge med informasjon om ønsket praksisperiode, studieprogram og utdanningsinstitusjon.

Praksisplass for å kvalifisere til autorisasjon

Dersom du trenger praksis for å kvalifisere til norsk autorisasjon som helsepersonell må du sende en henvendelse om praksisplass ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til Klinisk utdanningsavdeling i UNN.

Henvendelsen skal inneholde:

  • Utfyllende søknad som inneholder hvilken praksis som etterspørres, samt praksisens omfang
  • Dokumentasjon av norske språkferdigheter som tilsvarer B2 på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) (f.eks. Bergenstesten)
  • Papirer fra Helsedirektoratet (tidligere SAK). Det vil si svar på søknad om autorisasjon med eventuelle vedlegg

UNN vil vurdere din søknad om praksisplass når alle dokumenter er mottatt.

Vi viser til at Helsedirektoratet godkjenner veiledet praksis for leger og sykepleiere innen psykisk helse, både ved sykehus og kommunehelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?