HELSENORGE

Råd om koronavaksinering til personer med nevromuskulære sykdommer

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Koronavaksiner anbefales først og fremst for å beskytte enkeltindivider som risikerer alvorlig forløp av covid-19 (risikogrupper).

Anbefalinger og informasjon direkte knyttet til nevromuskulære sykdommer er publisert på  World Muscle society (WMS) sine nettsider. 

For alltid oppdatert informasjon om vaksinasjonsprogrammet i Norge, anbefales bruk av FHIs nettsider​.

COVID-19 vaksinasjon og nevromuskulære sykdommer – ofte stilte spørsmål

 1. Er jeg i risikogruppen og bør jeg vaksineres? Listen over de som tilhører de forskjellige risikogruppene finnes på FHI  inkluderer pasienter med nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS) 
 2. Kan jeg bli vaksinert eller har jeg økt risiko for å utvikle Covid-19 eller andre alvorlige bivirkninger? En skal ikke kunne utvikle Covid-19 infeksjon fra vaksiner som kommer. Ingen av de som foreløpig utvikles inneholder «levende» virus. De aller fleste rapporterte bivirkninger har vært milde, men akutt allergiske reaksjoner er rapportert. Pasienter med nevromuskulære sykdommer skal ikke skille seg ut i forhold til andre mennesker nå det gjelder risiko for bivirkninger. Se FHI nettside for oppdaterte informasjon.
 3. Vil min nevromuskulære sykdom påvirke hvordan vaksinen fungerer? Vaksinene er prøvd ut på friske mennesker (fra 12-85 år), og så vidt vi vet hadde ingen av disse nevromuskulær sykdom. Men, basert på kunnskap om virkningsmekanismer, bør ikke disse virke annerledes ved nevromuskulær sykdom.
 4. Hva er de viktigste ubesvarte spørsmål per i dag? Der immunsystemet er påvirket enten som ledd i den nevromuskulære sykdommen eller pga. behandling, er det usikkerhet om vaksinen blir effektiv. Dette betyr ikke at vaksinen ikke blir viktig å ta, og disse pasientene bør ta kontakt med ansvarlig lege. Det er uansett fortsatt viktig å bruke masker og holde avstand for å unngå smitte.
  Foreløpig er det ikke kjent om en vaksine er bedre enn de andre.
  Hele spekteret av bivirkninger, inkludert de sjeldnere, er ennå ikke kjent.

Teksten over er utarbeidet av overlege Laurence Albert Bindoff

Vaksinasjon av barn og ungdom

Vi viser til oppdatert informasjon fra FHI​, og ber alle pårørende ta kontakt med lokal fastlege/annet helsepersonell for oppfølging etter anbefalingene.

I tillegg oppfordres du til å følge Folkehelseinstituttets generelle råd for å redusere smitte:

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
 • Pass på at de du bor sammen med vasker hender ofte. Dette gjelder også eventuelt besøkende
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Så langt det lar seg gjøre, hold hjemmet rent spesielt overflater som ofte berøres
 • Unngå samvær med personer med symptomer på luftveissykdom
 • Hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider eller helsenorge.no.
NB!  Vi gjør oppmerksom på at teksten er laget for norske forhold.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om pneumokokkvaksine:


Kronisk lungesykdom

Information about the coronavirus (available in multiple languages)