HELSENORGE

Rekvirering av elektroniske prøver til klinisk patologi

Klinisk patologi mottar daglig prøver som ikke er rekvirert rett i forhold til ø-hjelp/CITO, pakkeforløp, rekvirering av flere glass ved histologiske prøver etc. For å forhindre forsinket svartid for pasienten og kvaliteten på behandling av disse prøvene ber vi dere følge vedlagt prosedyre ved rekvirering av prøver til oss.