Fag og forskning

Fag og forskning

​Disse nettsidene retter seg mot fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten, eksterne laboratorier, forskere med helse som forskningsfelt, og deg som ønsker å ta videreutdanning.​​

Kurs og kompetanseutvikling i UNN

 • Mandag 11.02.
  Kropp og selvfølelse - kompetanseutvikling om spiseforstyrrelser

  Kropp og selvfølelse er et kompetanseutviklingsprogram om spiseforstyrrelser for Helse-Nord i regi av Regionalt senter for spiseforstyrrelser for barn og unge (RSS) ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

 • Mandag 02.09.
  3-dagers introduksjonskurs i randomiserte kontrollerte forsøk

  Klinisk forskningsavdeling arrangerer 3-dagers introduksjonskurs i randomiserte kontrollerte forsøk – RCT-er 2-4. september 2019. Undervisningsspråket er engelsk.

 • Mandag 23.09.
  NorCRIN brukermøte 23. september 2019

  Målgruppen er kliniske forskere, forskningsadministrativt personell og ledere i sykehus, organisasjoner som finansierer klinisk forskning og andre som er opptatt av å styrke klinisk forskning i Norge.

 • Tirsdag 01.10.
  SAMVALG: Train the trainer-1

  I Train the trainer-1 vil du lære å gi en én times undervisning i samvalg til helsepersonell. Kurset gir deg en grundig innføring i hva samvalg er og hvordan man kan legge til rette for samvalg gjennom god kommunikasjon og pasientinvolvering.

 • Onsdag 02.10.
  SAMVALG: Train the trainer-1

  I Train the trainer-1 vil du lære å gi en én times undervisning i samvalg til helsepersonell. Kurset gir deg en grundig innføring i hva samvalg er og hvordan man kan legge til rette for samvalg gjennom god kommunikasjon og pasientinvolvering.

 • Tirsdag 15.10.
  SAMVALG: Kurs i samvalgsveiledning (samvalgscoach)

  I dette kurset vil du lære hvordan du kan gå gjennom samvalgsverktøy sammen med pasienter. Du blir kjent med grunnleggende prinsipper for samvalg og lærer å legge til rette for samvalg gjennom god kommunikasjon og pasientinvolvering.

 • Tirsdag 22.10.
  Fagkurs: Elever med Noonans syndrom i grunnskolen

  Kurset videooverføres fra Frambu.

 • Onsdag 06.11.
  SAMVALG: Kurs i samvalgsveiledning (samvalgscoach)

  I dette kurset vil du lære hvordan du kan gå gjennom samvalgsverktøy sammen med pasienter. Du blir kjent med grunnleggende prinsipper for samvalg og lærer å legge til rette for samvalg gjennom god kommunikasjon og pasientinvolvering.

 • Mandag 11.11.
  Kurslederkurs for førstehjelp ved selvmordsfare

  Utdanning av nye kursledere for kurset Førstehjelp ved selvmordsfare gjør det mulig for din kommune, organisasjon eller arbeidsplass å satse på formidling av selvmordsforebyggende kompetanse lokalt.

 • Mandag 11.11.
  PROM – seminar

  Pasientrapporterte utfallsmål i klinikk og forskning innenfor fagfeltet inkontinens og bekkenbunnsykdom.

 • Torsdag 12.12.
  Fagkurs: Ivaretakelse av psykisk helse hos personer med en sjelden fremadskridende sykdom

  Kurset videooverføres fra Frambu

 • Barneanestesikurset i Tromsø

  Kurset arrangeres annet hvert år i Tromsø av ALNSF Troms og har vært arrangert siden starten av nittitallet.

 • Grunnkurs i helsepedagogikk, Tromsø

  Leder du lærings- og mestringskurs? Underviser du pasienter? Er du interessert i helsepedagogikk og ønsker du å lære flere teknikker for å kunne holde kurs for pasienter?

 • Tromsøkurset

  Tromsøkurset er et tverrfaglig kompetansehevingskurs for oss som jobber med premature og syke nyfødte barn. Nå kan du melde deg på 2019-kurset.

Kurs og kompetanseutvikling i Helse Nord

Nasjonale kurs og konferanser

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)