HELSENORGE

Stress-ekkokardiografi

Stress-ekkokardiografi er en test som spesielt blir brukt til å påvise tegn på kransåresykdom (koronarsykdom).