HELSENORGE
En dag hvor du forberedes til operasjon

Preoperativ dag

Preoperativ dag er en forberedende dag for deg som skal inn til større ortopediske operasjoner, for eksempel utskiftning av skulder, hofte eller kne.