HELSENORGE

Narkose hos barn

Anestesi er et annet ord for bedøvelse eller narkose og betyr "uten følelse". Anestesi blir brukt for å sikre at man ikke har smerter og ubehag ved en undersøkelse eller operasjon. En forelder/foresatt er med inn på operasjonsstua til barnet har sovnet.